Klart för jakt. Naturvårdsverket avvisar överklagandena och ger klartecken för vargjakt i Värmland och Örebro län. Hur det blir i Dalarna kommer besked om tidigast den 12 januari.
Foto: Kjell-Erik Moseid Klart för jakt. Naturvårdsverket avvisar överklagandena och ger klartecken för vargjakt i Värmland och Örebro län. Hur det blir i Dalarna kommer besked om tidigast den 12 januari.

Ja till licensjakt på varg i två län

(UPPDATERAD VERSION) Naturvårdsverket har nu prövat de beslut kring licensjakt på varg som tagits av länsstyrelserna i Värmlands och Örebro län. De bedömer att de båda länsstyrelsernas beslut uppfyller de högt ställda kraven i jaktförordningen. Därmed får 24 vargar fällas i Värmland och 12 i Örebro län. Jakt och spårning efter varg får påbörjas den 9 januari.

De beslut om licensjakt på varg som togs av Värmlands län och Örebro län överklagades och Naturvårdsverket har nu gjort en prövning om deras beslut är korrekta enligt de kriterier som finns. 
Naturvårdsverket bedömer att Värmlands och Örebro läns länsstyrelser har tagit rätt beslut och ger klartecken för att inleda licensjakt den 9 januari, skriver verket i ett pressmeddelande.

36 vargar i två län
Totalt får 24 vargar fällas i Värmlands län och tolv i Örebro.
– Flera av de överklaganden vi har fått in är väl genomarbetade och vi har nu prövat samtliga delar i länsstyrelsernas beslut. Länsstyrelsernas beslut är väl underbyggda. Vi bedömer precis som länsstyrelserna i Örebro och Värmland att licensjakt på varg är ett verktyg för att minska koncentrationen där den är som störst, säger Gunilla Ewing Skotnicka, chef för sektionen för art- och områdesskydd på Naturvårdsverket, i pressmeddelandet.

Beslut om Dalarna tidigast nästa vecka
Även de beslut som togs av länsstyrelsen i Dalarnas län är överklagade, men kommer inte att hanteras av Naturvårdsverket förrän tidigast den 12 januari, då tiden för överklagande gått ut.
Fem kriterier ska vara uppfyllda för att licensjakt kan beslutas – att jakten ska ha ett tydligt syfte utan andra lämpliga lösningar, att jakten inte ska försvåra för gynnsam bevarandestatus för vargstammen samt att jakten ska ske i begränsad mängd, selektivt och under strängt kontrollerade förhållanden.

Flera organisationer överklagade
De organisationer som får överklaga beslut om skyddsjakt på varg i Värmlands och Örebro län och har överklagat besluten om licensjakt på varg i de båda länen är Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden och Rovdjursföreningen i ett gemensamt överklagande samt Nordulv, Wolf Association Sweden och två distrikt inom Jägarnas Riksförbund.
Det går inte att överklaga Naturvårdsverkets beslut, enligt regeringens beslut om jaktförordningen.

Därför har tre JRF-distrikt överklagat
Jägarnas Riksförbunds distrikt i Dalarna har överklagat licensjakten på varg i länet för att distriktet tycker kvoten på åtta vargar är för liten. Enligt JRF-Dalarna bör minst 22 vargar fällas i länet.
Den nyheten kan läsas här:
I Värmland har JRF-distriktet överklagat av samma skäl och vill att minst 50 vargar fälls istället för 24.
Det kan läsas här:
JRF-distriktet i Örebro län vill att de skjuts 24 vargar istället för tolv.
Nyheten om det finns här: