Enligt förvaltningsrätten räcker det inte med att en annan person har jagat i tillräcklig omfattning för att man ska få tillstånd att inneha en grytpistol. Man måste själv ha utfört jakten.
Foto: Shutterstock Enligt förvaltningsrätten räcker det inte med att en annan person har jagat i tillräcklig omfattning för att man ska få tillstånd att inneha en grytpistol. Man måste själv ha utfört jakten.

Jägare får inte inneha en grytpistol

Det blev inget tillstånd att äga en grytpistol för den sydsvenske grävlingsjägaren. Förvaltningsrätten i Jönköping avslår mannens överklagan av polismyndighetens beslut med hänvisning till att han inte styrkt sitt påstådda behov.

Jägaren som, är i 50-årsåldern, ansökte om tillstånd att inneha en grytpistol och förklarade att han är hundförare i sitt jaktlag.
Framför allt planerar han att ägna sig åt grävlingsjakt med ställande hund, en jakt som innebär att hundföraren jagar ensam.

Nej från polisen
50-åringen beräknar att hans företrädare som hundförare skjutit mellan åtta och tio grävlingar per år. Eftersom den sökande bor mitt i jaktområdet understryker han att det kommer att finnas rikliga jaktmöjligheter för honom och han bedömer att han själv kommer att skjuta lika många djur.
Men polismyndigheten ställde sig kallsinnig till jägarens vapenbehov och sa nej.

Inte jagat tillräckligt
Framför allt motiverade man beslutet med att mannen inte kunnat visa att han jagar i så stor omfattning att en grytpistol krävs:
”Det årliga resultatet av jakt eller fångst bör, för att verksamheten ska anses vara omfattande, uppgå till i genomsnitt minst fem större djur, t.ex. grävling, alternativt tio mindre, t.ex. mink, och enstaka större.”

Avslår överklagan
Förvaltningsrätten går nu på polismyndighetens linje och säger nej till jägarens begäran om tillstånd för att inneha en grytpistol. Rätten fastslår att mannen inte visat att han jagat i den omfattning som krävs. Det räcker alltså inte att hans företrädare gjort det.
Avslutningsvis skriver domstolen:
”Mot denna bakgrund föreligger inte synnerliga skäl för att bevilja honom tillstånd att inneha det vapen han ansökt om tillstånd för.”