Jägare från USA lockas till Norrbotten

Under det senaste halvåret har hushållningssällskapet i Norrbotten jobbat med projekt Jakt 2006. Syftet är att få fart på jaktturismen i länet. Som en del i marknadsföringen har två amerikanska jaktskribenter bjudits till Norrbotten.

Tommy Holmberg med företaget Nordguide vet att det finns stora inkomstmöjligheter. För några år sedan hade han en amerikansk jägare på besök som spenderade 800 000 kronor på fem dagar.

Så nu är de två jaktskribenterna Douglas Tate och Don Causey inbjudna.

– Vi vill visa att vi på vår nordliga breddgrad har fungerande infrastruktur, bra guider, bra marker och tillgång till vilt, berättar Håkan Landström för Norrländska Socialdemokraten.

Han är projektledare för Hushållningssällskapets projekt Jakt 2006.

De finns dock hinder i form av lagar och regler kring jakten. Till exempel måste man vara bosatt i kommunen för att få jaga älg, eller vara same om man vill jaga på statens mark.

Två veckor senare för utländska jägare

Dessutom finns de nya reglerna om småviltsjakten. Utländska jägare får börja jaga två veckor senare än de svenska.

Håkan Landström tycker att länsstyrelsens agerande är lite konstigt. Länsstyrelsen är med och finansierar i projektet för att locka jaktturister. Samtidigt sätter de krokben för branschen genom hårdare regler för utländska jägare, anser han.

– Det är märkliga signaler. Konsekvensen kan bli att internationella arrangörer drar öronen åt sig. De är otåliga. Om det blir oklarheter och myndigheterna ändrar regler med kort varsel, bokar de någon annanstans, säger Håkan Landström till Norrländska Socialdemokraten.