Så här såg det ut på avdelningen till vänster om Årby 2:8. Ingen skog alls att avverka – det är ett kalhygge. 
Så här såg det ut på avdelningen till vänster om Årby 2:8. Ingen skog alls att avverka – det är ett kalhygge. 

Jägare känner sig lurad på skogsskifte

Stockholmsjägaren Örjan Tapper känner sig lurad av LRF Konsult. Han köpte ett skogsskifte i Sörmland för att komma över jakten. LRF Konsult hade i skogsbruksplanen skrivit att marken hade 1 900 kubikmeter avverkningsbar skog i en avdelning. Det visade sig finnas bara hälften. 
– Jag förlorade 300 000-400 000 kronor, men LRF Konsult tar inget ansvar, säger Örjan Tapper som vill varna andra jägare. 

Som många jägare köpte Örjan Tapper skog för att få bra jakt i vilttäta marker. Han slog till på ett 27 hektar stort området i Stjärnhov i Sörmland. 
Tre månader före affären hade LRF Konsult gjort en skogsskötselplan över fastigheten och kommit fram till att det fanns 2 700 kubikmeter avverkningsbar skog på marken. 

Skulle finansiera jakten
Enligt samma skogsskötselplan fanns närmare 1 900 kubikmeter skog i en avdelning, avdelning fyra. Den skogen ville Örjan Tapper ta ned och sälja för att finansiera jakten. 
– Vi avverkade 500 kubikmeter och det blev ungefär 350 kubikmeter kvar. Det var alltså mindre än hälften. När jag kontaktade LRF Konsult sa de bara att jag hade egen undersökningsskyldighet. Jag trodde att jag kunde lita på ett sådant här bolag och deras bedömningar – för själv har jag inga kunskaper om skog, säger Örjan Tapper. 

Pekar på skyldigheten att undersöka
Johan Jansson är resultatenhetschef vid LRF Konsult och han pekar på att köparens undersökningsskyldighet står inskriven i kontraktet. 
– Som köpare måste man åka och titta på marken och bedöma hur mycket avverkningsbar skog det finns, säger Johan Jansson. 
Han kallar det hela mycket olyckligt och ett misstag. 
  
Hur kunde det bli så här fel i er bedömning? 
– En skogsbrukplan upprättas på uppdrag av ägaren och används främst för skogens förvaltning. Vid en försäljning ligger sedan planen med som grund för eventuella köpares besiktning av skogens beskaffenhet.  Vi hävdar att köparen besiktigat fastigheten tillsammans med sakkunnig person och visste om förutsättningarna. Köparen valde ändå att gå vidare med köpet och att han därmed inte lidit någon ekonomisk skada. 
  
Finns det någon mening med att anlita er då, när man i alla fall bär det fulla ansvaret själv? 
– Det tycker jag absolut att det finns. En skogsbruksplan är ingen exakt vetenskap utan det krävs att spekulanter kontrollerar i fält att det står så mycket skog som planen säger, svarar Johan Jansson. 
  
Har ni vidtagit några åtgärder mot den person som gjorde bedömningen? 
– Det kan jag inte kommentera, svarar Johan Jansson. 
  
Örjan Tapper har beslutat att inte driva saken vidare rättsligt. Den hårda vägen fick han lära sig att kontraktet innehöll en klausul som innebär att han själv är helt ansvarig för undersökningen. 

”Har ridit på min okunskap”
– Alternativet kan bli att jag också åker på att betala någon miljon kronor i rättegångskostnader. Här har man ridit på min okunskap om skog och lurat mig på stora belopp. Men inte anlitar jag LRF Konsult mer. Om en tre månader gammal skogsskötselplan stämmer så dåligt, finns det ingen mening att lita på LRF Konsult, säger Örjan Tapper. 
Johan Janssons tips till människor som är skogsspekulanter är att själva åka till skogen och besiktiga fastigheten på plats. Ta gärna hjälp av någon riktigt kunnig person om du känner dig osäker, och beräkna själv hur många kubikmeter avverkningsbar skog skiftet verkligen har. 

”Var inte tvingad”
Anders Boman är chef för Skogsbyrån inom LRF Konsult och hävdar att Örjan Tapper inspekterat skogsskiftet tillsammans med sakkunniga personer. 
– Han valde ändå att fullfölja affären – det var han inte tvingad till. 
Anders Boman anser att det är felaktigt, att skriva att Örjan Tapper lärt sig saker och ting den hårda vägen. 
– En skogsplan är ett hjälpmedel för att underlätta köparens undersökningsskyldighet. Vi är hela tiden med och utvecklar nya hjälpmedel, som ska underlätta för köparen att titta på skogsfastigheter, säger Anders Boman. 
Örjan Tapper förnekar att besökt skogsskiftet med en sakkunnig person före affären. 
– Det besöket gjordes när kontraktet var skrivet och handpenningen betald, säger Örjan Tapper.