Jaktskytt på hagelstig. Många använder flera olika kalibrar och typer av gevär för jakt och skytte. Därför måste jägare få förvara mer krut hemma än de två kilo som räddningsverket bestämt. Det kräver de två jägarorganisationerna i en gemensam skrivelse.
Foto: Mikael Moilanen Jaktskytt på hagelstig. Många använder flera olika kalibrar och typer av gevär för jakt och skytte. Därför måste jägare få förvara mer krut hemma än de två kilo som räddningsverket bestämt. Det kräver de två jägarorganisationerna i en gemensam skrivelse.

”Jägare måste få ha mer krut hemma”

Jägarorganisationerna vill att det ska bli tillåtet att i en bostad förvara cirka 2 000 hagelpatroner, omkring 1 300 studsarpatroner samt cirka 1 500 patroner för finkalibriga bössor som .22 LR. Dessutom tillkommer fem kilo krut i burkar för handladdning. På grund av explosionsrisk vid bränder ska inte jägare och skyttar behöva låsa in krut, tändhattar och ammunition i vapenskåp, anser de två jägarorganisationerna.

Jägarnas Riksförbund och Jägareförbundet har uppvaktat räddningsverket om att ändra de regler som skulle ha trätt i kraft 1 januari nästa år. Förvaringsreglerna beslutades utan att jägarorganisationerna fick tillfälle att yttra sig. Därmed hade Sveriges cirka 290 000 jägare ingen chans att påverka beslutet.

Tidigare slog Jakt & Jägare larm om att verket bara ville tillåta förvaring i hemmet av cirka 500 hagelpatroner och 300 patroner till studsare. Krut, tändhattar och patroner måste dessutom låsas in i ett vapenskåp som minst uppfyller SS 3492-kraven.

Vapenskåpet kan sprängas

Jakt & Jägares vapenredaktör Christer Holmgren har visat att ett vapenskåp som bland annat innehåller ammunition, krut och tändhattar sprängs efter några minuter i eldslågor.

Därför vill de två jägarorganisationerna att förvaringsbestämmelserna ändras. Det bör räcka med att krut, tändhattar och ammunition finns i en låst bostad, anser de. Villkoret är att inte det sker i ett rum med eldstad, eller att det finns något brandfarligt i närheten. Krut ska inte förvaras på samma hylla som tändhattar och ammunition.

Båda organisationerna tycker att det är märkligt att räddningsverket prioriterat stöldbegärlighet mer än riskerna vid brand. Verket ska ju främst syssla med förebygga och begränsa skador genom brand eller explosion. Dessutom regleras förvaring av ammunition, krut och tändhattar redan i vapenlagen, som endast säger att ammunitionen ska förvaras under ”säkert lås eller på något annat betryggande sätt”.

Claes Johansson, ansvarig för vapenfrågor vid Rikspolisstyrelsen sedan många år, har heller aldrig drivit någon skärpning av förvaringsreglerna på det sätt som räddningsverket försökt göra.

Max två kilo krut hemma

Räddningsverket vill ha nya regler för hur många kilo krut det finns i de patroner som förvaras i ett hushåll. Från början innebar viktgränserna som verket beslutat om att det endast skulle bli tillåtet att ha två kilo krut hemma. Det skulle motsvara cirka 500 hagel- och 300 studsarpatroner.

– Enligt vår bestämda uppfattning räcker inte den föreslagna mängden krut. Det kommenterar Håkan Weberyd, ställföreträdande generalsekreterare i Jägareförbundet och Mats Görling, generalsekreterare i Jägarnas Riksförbund i en gemensam skrivelse till räddningsverket.

Nu har Jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund lämnat in ett motbud som totalt gäller en maxgräns på tio kilo krut i patroner, fem kilo röksvagt krut i burkar för handladdning samt 5 000 tändhattar.

Ett räkneexempel på fördelningen för tio kilo krut i patroner är att det skulle motsvara cirka 2 000 hagelpatroner, 1 300 studsarpatroner samt 1 500 patroner för 22 LR-gevär.

En jägare får äga sex gevär. Därmed kan vapengarderoben gälla minst sex kalibrar. Det är viktigt att det är tillåtet att ha den ammunition hemma som behövs för både jaktskott och tränings- och tävlingsskytte.

Jägare behöver även övningsskjuta

– En stor del av vår verksamhet är att på olika sätt stimulera dagens jägare och våra ungdomar till att övningsskjuta så mycket som möjligt, konstaterar Håkan Weberyd och Mats Görling.

– God skjutskicklighet minimerar antalet skadskjutningar, tillägger de.

– Det är alltså oerhört centralt att jägaren har tillgång till ammunition i lämplig mängd och att jägaren ges goda möjligheter att ladda sin egen ammunition anpassad till vapnet och avsikten med jakten, påpekar duon.

En annan viktig aspekt är att jägare och skyttar ska kunna ansöka om dispens från förvaringsreglerna om det skulle behöva förvaras ännu mer krut i hemmet.

Det kan till exempel gälla när samtliga i en familj är jägare och/eller skyttar.

– Vi föreslår därför att denna möjlighet till undantag, som måste finnas, fångas upp på lämpligt sätt i ett allmänt råd, tillägger Görling och Weberyd.

Slopat krav på nya vapenskåp

Blir kravet kvar på att ammunition, krut och tändhattar ska förvaras i vapenskåp vill de att kravet på skåp som klarar SS 3492-klassning slopas.

Enligt rikspolisstyrelsen kan jägare och skyttar låsa in vapen i äldre skåp, som inte klarar 3492-klassningen, fram till år 2010.

Motsvarande övergångsbestämmelse saknas i Räddningsverkets bestämmelser.

– Detta framstår som både orationellt och onödigt, kommenterar företrädarna för de två jägarorganisationerna.

I månadsskiftet november-december fattar räddningsverket ett nytt beslut om hur mycket ammunition som får förvaras i hemmet från och med nästa år.