Jägare och skogsägare i fredligt möte

I måndags hade styrgruppen för projektet Mera Tall sitt första möte i Älghult, Småland. Syftet med projektet är att få bättre viltstammar, bättre naturvård och bättre skog genom att öka tallplantering och avskjutning. Med på mötet var både skogsägare och jägare och humöret var på topp.

Enligt Södras skogsskötselchef Göran Örlander orsakas betande klövvilt betesskador för ”astronomiska belopp”. Det gör att skogsägare hellre planterar gran än tall.
Det i sin tur gör att fodret för viltet minskar och de tallplanteringar som finns kvar råkar ut för ännu mer betesskador.

Under de senaste åren har konflikten mellan jägare och skogsägare varit stor på grund av förhållandet mellan älgar och tallplanteringar. Jägarna vill att det ska planteras mer tall för att sprida ut skadorna, medan skogsägarna vill att det ska skjutas av fler älgar.
Projektet Mera Tall omfattar 65 000 hektar och 400 fastigheter i Uppvidinge kommun. Bengt-Göran Birgersson är en av de berörda skogsägarna.
– Vi måste se till så det blir mer mat till älgarna, och så måste vi se till att anpassa antalet älgar i förhållande till den mat som finns, det kan inte vara något annat, säger Bengt-Göran Birgersson till tidningen ATL.
Ökad samverkan
Projektet vill att konflikten mellan skogsägarna och jägarna ska kunna lösas genom ökad samverkan. Att ta fram fakta om bland annat hur mycket planteringar det finns, det vill säga viltfoder, och att hålla möten, ska leda till åtgärder för att öka balansen. 
Sveaskog garanterar att det ska planteras mera tall. Men älgstammen bör också anpassas till tillgången på foder.
– Det är nu en utveckling som ingen vinner på, vare sig jägare, skogsbrukare eller naturvårdare. Det är en loose-, loose-, loose-situation till win-, win-, win-situation och det ska vi göra genom att samverka tillsammans jägare och skogsägare, säger projektledaren Ove Arnesson, Skogsstyrelsen, till tidningen ATL.
När skogsägarna och jägarna samlats i skogen höll styrgruppen för projektet ett möte i Öghults gamla biograf där allmänheten var inbjudna. Flera hundra personer var på plats för att diskutera älgfrågan.