Foto: Mostphotos Domstolen fann till slut att den åtalade mannen var oskyldig och hade rätt att ta köttet från den älg som han fällde på egen mark.

Jägare vann älgköttstrid efter stöldanmälan av viltvårdsförening

Jägaren frias från stöldmisstankar av tingsrätten efter att ha skjutit en älg på sin egen mark. Bakgrunden till det udda målet var att marken ingår i ett viltvårdsområde med en förening som själv ville ha köttet.

Det är Piteå-Tidningen skriver om hur en jägare i november förra året sköt en älg på egen mark som ingår i ett viltvårdsområde. Mannen tog därefter kontakt med viltvårdsföreningen, meddelade det inträffade och tog därefter hand om köttet.

Kött till föreningen

Men föreningens representanter ansåg att köttet borde gå till föreningen eftersom älgen fälldes inom viltvårdsområdet.

Föreningen polisanmälde därför jägaren och krävde ett skadestånd på 12 000 vilket skulle motsvara köttvärdet.

Jägaren åtalades för stöld alternativt olovligt förfogande, men nu har en friande dom meddelats av tingsrätten. Domstolen fastslår att målet handlar om vem som har rätt till köttet. Igen part har påstått att älgen fälldes i strid med gällande jaktlagstiftning. Vad ”som i stället är föremål för prövning i målet är det efterföljande tillägnandet av den avlivade älgen”, skriver tingsrätten.

Inget brott begånget

Därefter landar rätten i slutsatsen att viltvårdsföreningen i första hand inte hade för avsikt att tillägna sig köttet. Den tanken uppkom först efter det att älgen fällts. Därför, menar rätten, var älgen att betrakta som övergiven och med det kunde jägaren utan att begå brott ta köttet.