Jägareförbundet ska höja säkerheten

Jägareförbundet har fått ett nytt allmänt uppdrag av regeringen. Under nästa år ska förbundet jobba för att höja säkerheten under jakt. Anledningen är att tre älgjägare skjutits till döds i år.

Både Jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund får ett statligt bidrag till verksamheten. Pengarna kommer egentligen från landets jägare som betalat in avgiften för det statliga jaktkortet till viltvårdsfonden.

Men Jägareförbundet har sedan 1938 ett mer uttalat allmänt uppdrag av staten att leda delar av viltvården och jakten i Sverige.

För 2006 får Jägareförbundet en klumpsumma på en gång på 43 miljoner kronor från viltvårdsfonden för sitt allmänna uppdrag, enligt ett regeringsbeslut.

År 2005 betalades inte hela summan ut på en gång, vilket ledde till stor oro för hur verksamheten skulle finansieras.

Regeringen har dessutom bestämt ett nytt mål för Jägareförbundets uppdrag under 2006.

Jaktsäkerheten i Sverige ska hållas på en hög nivå. Jägareförbundet ska också rapportera till regeringen hur förbundet arbetat för att höja jaktsäkerheten i landet.

– Den senaste tiden har vi sett flera tragiska jaktolyckor med dödlig utgång. Vi kan inte acceptera detta. Vi måste anstränga oss ytterligare för att höja säkerheten och arbeta med förebyggande information om de bra säkerhetsregler som finns i samband med jakt. Det säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om Jägareförbundets nya uppdrag.

Regeringen preciserade förra året Jägareförbundets uppdrag att leda delar av jakten och viltvården i Sverige. I uppdraget ingår bland annat ett övergripande ansvar för att driva och utveckla den yrkesmässiga utbildningen på jaktens område. Dessutom ska Jägareförbundet ge rådgivning om skyddsjakt och andra skadeförebyggande åtgärder, samordna älgförvaltningsarbetet samt dokumentera vilttillgång och avskjutningsstatistik.

Regeringen har även beslutat att ge en miljon ur viltvårdsfonden till Naturvårdsverket för information om rovdjur. Verket får även tre miljoner att fördela till olika organisationer som ansöker om bidrag till olika viltvårdsprojekt.

Naturvårdsverket får dessutom 16,4 miljoner ur viltvårdsfonden till viltforskning. Av denna summa ska minst 4,5 miljoner användas till forskning om rovdjur och 1,25 miljoner till basresurser för att driva Grimsö forskningsstation i Västmanland.

Regeringen beslutade också att ge 450 000 kronor ur viltvårdsfonden till Svenska naturskyddsföreningen för projekten pilgrimsfalk, havsörn och vitryggig hackspett.