Jägareförbundet vill att älgstammen ökar till 350 000 djur. I så fall skulle det kunna fällas 140 000 älgar per år. Förra jaktsäsongen fälldes endast 84 000 älgar.
Foto: Anders Ljung Jägareförbundet vill att älgstammen ökar till 350 000 djur. I så fall skulle det kunna fällas 140 000 älgar per år. Förra jaktsäsongen fälldes endast 84 000 älgar.

Jägareförbundet vill ha 350 000 älgar

I ett utspel från Jägareförbundet krävs att älgstammen i Sverige ökas med 150 000 djur.
– Under de senaste åren har älgstammen minskat i både storlek och kvalitet. Nu finns bara hälften kvar av den älgstam som fanns i mitten av 80-talet, påpekar Torsten Mörner, förbundsordförande för Jägareförbundet.

Han tror älgstammen kan bli så stor att den medger jakt på 140 000 älgar i Sverige inom några år.

Mot de två jägarorganisationerna, som vill ha en större och bättre älgstam, står storskogsbruket som vill minska en redan liten älgstam.

I korselden står älgutredaren Jan Hyttring. Han ska presentera sitt förslag till ny älgförvaltning med ett nytt älgjaktsystem i slutet av augusti.

Efterlyser nationellt mål

– Jag efterlyser ett nationellt mål om hur många älgar vi ska ha, kommenterar Torsten Mörner.

Det finns för närvarande cirka 200 000 älgar i vinterstam i Sverige. Under förra jaktsäsongen fälldes 84 000 älgar. För att kunna jaga 140 000 älgar måste stammen öka till 350 000 djur.

En sådan ökning bör kombineras med foderproducerande åtgärder för att undvika stora betesskador på skogen, framhåller Jägareförbundet.

En ökning av älgstammen är också nödvändig för att också tillgodose de allt större rovdjursstammarna som tar för sig av älgarna.