Hur många vapen ska jägaren få ha i framtiden? Det är en av de många vapenfrågor som riksdagen uppmanat regeringen att se över.
Foto: Arkivbild/Anette Pettersson Hur många vapen ska jägaren få ha i framtiden? Det är en av de många vapenfrågor som riksdagen uppmanat regeringen att se över.

Jägarens vapengarderob bör ses över

Riksdagen vill se flera förändringar som gäller vapen. Förslagen kommer från en rad olika motioner där bland annat en översyn av nuvarande begränsning i jägarens vapeninnehav finns med.

Riksdagen har sagt ja till elva tillkännagivande till regeringen som handlar om vapenfrågor. Några förslag till förändringar som regeringen uppmanas att arbeta med (JuU30) och som är speciellt intressanta för jägarkåren är t ex en översyn av begränsningen av antalet skjutvapen som en jägare får inneha samt att särskilda tillstånd för ljuddämpare bör avskaffas.
Några andra uppmaningar gäller handläggningstiderna för vapentillståndsärenden som bör förkortas, samt en förenkling av tillståndshanteringen vid vapenbyte.