Forskare ska undersöka jägares vanor som påverkar deras hörsel.
Foto: Johan Boström Forskare ska undersöka jägares vanor som påverkar deras hörsel.

Jägares hörsel undersöks

Många jägare får problem med hörseln. Nu har forskare bjudit in 20 000 svenska jägare att delta i en undersökning om hur jägares hörsel påverkas.

Forskare samlade vid Karolinska Institutet ska ta reda på vilka faktorer som påverkar hörseln hos jägare. Därför har de bjudit in 20 000 jägare att delta i en undersökning kring detta.
De kommer få svara på ett antal frågor om jakt och skytte, men även om andra faktorer som levnadsvanor, yrke, sjukdomar och läkemedelsanvändning. De ska också få genomföra två hörseltest med hjälp av sin hemmadator i hemmiljö. 

Hoppas på framtida rekommendationer
– Vi hoppas så småningom kunna komma med rekommendationer till jägarna om hur de ska bete sig för att undvika hörselskador när de utövar sitt stora intresse utan att för den skull förlora något när det gäller själva upplevelsen. Vi kanske kan hitta faktorer som innebär att en del är extra känsliga och därför behöver vara extra försiktiga. Och så vill vi uppmärksamma jägarna på att det är viktigt att använda hörselskydd inte bara på skjutbanan utan också i skogen under jakt, säger Louise Honeth, specialistläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, till Sveriges Radio.

Lika högt ljud som nära ett startande jetplan
När en jägare avlossar sitt vapen genererar det ett ljudtryck på mellan 150 och 160 dB alldeles vid örat. Det är lika mycket som 30 meter från ett startande jetplan och en bra bit över örats smärtgräns.