Regeringens beslut om fjälljakten får Jägarsverige att rasa. Det är ett uttryck för flathet att inte våga ta strid i EG-domstolen för den svenska ripjakten i fjällen, anser Jägarnas Riksförbunds Conny Sandström.
Foto: Kjell-Erik Moseid Regeringens beslut om fjälljakten får Jägarsverige att rasa. Det är ett uttryck för flathet att inte våga ta strid i EG-domstolen för den svenska ripjakten i fjällen, anser Jägarnas Riksförbunds Conny Sandström.

Jägarna stormar mot fjälljaktsbeslutet

De två jägarorganisationerna stormar mot regeringen som låter sju miljoner jägare från EU-länderna skjuta ripa på statens mark i fjällen.
Regeringen anklagas nu både för flathet och att fara med osanning i fjälljaktsfrågan.

Regeringen har ändrat rennäringsförordningen.

Därmed är det inte längre möjligt att utestänga jägare som inte är fast bosatta i Sverige från småviltsjakten ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen.

Regeringen anser nämligen att kravet i rennäringsförordningen på fast bosättning i Sverige strider mot EG-fördraget.

– Förändringen görs för att vi själva även i fortsättningen skall kunna bestämma över den svenska jakten. Vi undviker nu risken att det blir EG-domstolen som bestämmer villkoren för småviltsjakten, kommenterar jordbruksminister Eskil Erlandsson.

Han tänker ge jordbruksverket i uppdrag att följa vad ändringen innebär för jakttrycket, miljön, rennäringen och den öppna fjälljakten.

”Ger fler jobb i glesbygden”

– Det förefaller naturligt att verket även analyserar hur man inom EG-fördragets ram kan säkerställa lokalbefolkningens möjlighet till småviltsjakt i fjällen, tillägger jordbruksminister Eskil Erlandsson.

Han tycker att regeringen nu även gynnar jaktturismen, som ger fler sysselsättning i glesbygden.

Jägarorganisationerna tycker däremot att beslutet är en katastrof för viltet, fjällvärlden, turistnäringen, rennäringen och de bofasta jägarna.

– Det här är ett typiskt uttryck för svensk flathet. Regeringen faller undan istället för att som Finland ta striden om vargjakt i domstol, säger Conny Sandström, ordförande för Jägarnas Riksförbund.

Det är främst norrmän och italienare som jagar ripa i fjällen.

”Flytta på ripjaktstarten”

Conny Sandström anser att det nu är dags att ändra jaktstarten för ripjakten.

– Varför ska vi ha jaktstarten två veckor före norrmännen? undrar han.

– Det är inte rimligt att sju miljoner europeiska jägare ska få jaga fritt i fjällvärlden på samma villkor som svenska jägare, säger Owe Wiktorin, ordförande Jägareförbundet.

Regeringen hävdar att beslutet framtvingats av EU.

– Detta är inte sant, invänder Owe Wiktorin. Jägareförbundet har anlitat juridisk expertis som i sin analys av rättsläget visar att det regelverk som regeringen nu ändrat inte strider mot EU:s regelverk.

Struntade i analysen

Jordbruksdepartementet har tagit del av analysen men ändå ändrat den svenska lagstiftningen.

Owe Wiktorin tycker att turistbranschen väger lätt i sammanhanget.

– Nu väntar ett högt jakttryck i fjällen med många utländska jägare som kommer att utestänga en stor del av de svenskar som vill jaga i fjällen. Det stora antalet utländska jägare, med en annan jaktkultur och bristande kunskap om svenska förhållanden, skapar problem.