Mats Görling, generalsekreterare i Jägarnas Riksförbund.
Foto: Anders Ljung Mats Görling, generalsekreterare i Jägarnas Riksförbund.

Jägarnas Riksförbund växer kraftigt

Jägarnas Riksförbund har nu fått drygt 25 000 medlemmar.
– Under den senaste femårsperioden har vi ökat med cirka 9 000 medlemmar eller cirka 60 procent. Det är en unik siffra i föreningsvärlden där det idag är vanligare att man krymper än växer, konstaterar Mats Görling, generalsekreterare i Jägarnas Riksförbund.

Han tror att tillväxten beror på att förbundet blivit allt tydligare i viktiga frågor för jägarna men också på aktiviteter på såväl central som lokal nivå.

– Vår syn på rovdjurspolitiken, där vi hela tiden legat långt framme, har varit en viktig faktor men även vår syn på äganderätt och självbestämmande, fortsätter Mats Görling.

– En annan viktig faktor i medlemsutvecklingen är vår tidskrift Jakt & Jägare och på senare tid vår ”Internetupplaga” som är världsunik.

Jakt & Jägare har idag utöver cirka 21 000 ex i intern upplaga en extern försäljning på ett antal tusen tidningar varje nummer. Internetupplagan av Jakt & Jägare hade igår inte mindre än 1 000 unika besökare.

Två år i rad har Jakt & Jägare varit den svenska jakttidning som ökat i särklass mest i upplaga, enligt Tidningsstatistik AB.

Stor andel kvinnor och ungdomar

– Regionalt och lokalt är många av våra distrikt och avdelningar mycket duktiga på ungdomsaktiviteter av olika slag. Att så många som 13 procent av organisationen är ungdomar under 26 år är ingen slump utan enbart resultatet av idogt arbete.

Samma gäller andelen kvinnor, som uppgår till åtta procent, vilket torde vara unikt i jaktsammanhang.

En starkt bidragande orsak till en allt starkare ställning kan härledas till förbundets nästan 60, ofta mycket välskötta, skjutbanor och deras ideellt arbetande funktionärer.

– Skjutbanan är en viktig träffpunkt som vi måste slå vakt om. Det är här våra medlemmar och många andra kan se den främsta medlemsnyttan, kommenterar Mats Görling.

Framgångsrik jägarexamensutbildning

– I nära anslutning till skyttet finns utbildningen av jägare. Vi är proportionellt mycket duktiga på jägarexamensutbildning. Vår och Bilda förlags bok Kunskap för Jakt har varit en stor framgång. Idag finns endast cirka 2 000 ex kvar av en upplaga på 10 000. Detta på lite drygt två år! Samma gäller för vår egen bok Jaktlagstiftningen, som för övrigt borde finnas i varje jägarhem, säger Mats Görling.