Det sker allt fler rapporter om att jakt störs av svampplockare och aktivister. Men jakt går före allemansrätten, påpekar JRF i en debattartikel.
Foto: Lars Ove Jonsson / Shutterstock.com Det sker allt fler rapporter om att jakt störs av svampplockare och aktivister. Men jakt går före allemansrätten, påpekar JRF i en debattartikel.

Jakt går före allemansrätten

Solveig Larsson, förbundsordförande för Jägarnas Riksförbund, och Mikael Hultnäs, riksviltvårdskonsulent för Jägarnas Riksförbund, har skrivit en debattartikel som publiceras i Aftonbladet om problematiken att jakt störs av aktivister och svampplockare.

”Hösten börjar göra sitt intåg i Sverige och med den högsäsongen för att vistas i skog och mark. Skogarna fylls med bär och svamp och jaktpremiärerna duggar tätt: bockjakt, andjakt, björnjakt, ripjakt och älgjakt.
Med högsäsong i skogen är risken för konflikter mellan olika intressegrupper större. I Sverige har vi en unik möjlighet genom allemansrätten att vistas och ta del av naturen. En möjlighet som inte går att finna någon annanstans i världen. Tyvärr ser vi också att denna möjlighet missbrukas på många håll. Kommersiella krafter i olika skepnader utnyttjar möjligheten vi har för friluftsliv till att tjäna pengar på någon annans egendom. Detta i sig är inget bekymmer”, skriver Solveig Larsson och Mikael Hultnäs i debattartikeln i Aftonbladet.

Grundlagsskyddat företräde
De påpekar att jakträtten, som följer med äganderätten och således är grundlagsskyddad, gör att utövande av jakt har företräde gentemot allmänhetens nyttjande av marken med hänvisning till allemansrätten.
Allemansrätten säger också att man inte får påverka markägarens eller brukarens ekonomiska intressen.
Trots detta rapporteras det om nedskräpning, olovligt användande av vägar och överutnyttjande av resurser. Och när jakten drar igång ökar riskerna för konflikter mellan jägare och andra nyttjare, som exempelvis svampplockare. Även djurrättsaktivister rör sig i skogarna med hänvisning till allemansrätten, men i syfte att störa eller förstöra jakten.
”Detta har blivit extra tydligt kring vargjakten, där det är mera regel än undantag att jägarna möts att djurrättsaktivister i skogarna”, skriver Solveig Larsson och Mikael Hultnäs.

Vill tydliggöra allemansrättens regler
”Det finns ett allmänintresse i att reglerna kring allemansrätten tydliggörs. Dels vilka skyldigheter som följer med allemansrätten, men också en större tydlighet från myndigheter vilka intressen som har företräde. 
Jägarnas Riksförbund jobbar för att ta till vara jägarnas och markägarnas intressen. Vi anser att brukande av mark alltid har företräde gentemot kommersiella intressen och andra aktörer som nyttjar allemansrätten.
Vi anser vidare att myndigheterna bör klargöra att störningar och inskränkningar i brukanderätten, inklusive jakt, som följer av det rörliga friluftslivet med hänvisning till allemansrätten är oacceptabla.
Vi anser också att störningar av brukanderätten skall leda till konsekvenser. Vidare vill vi att myndigheterna klargör vilka befogenheter man som brukare med stöd av äganderätten har när verksamheten störs med hänvisning till allemansrätten”, avslutar de debattartikeln.

Vill du läsa debattartiken i sin helhet? Klicka här!