Den tredje rättegångsdagen förväntas åklagaren kalla en polis att vittna.
Foto: Ossian Grahn Den tredje rättegångsdagen förväntas åklagaren kalla en polis att vittna.

Jakt & Jägare rapporterar direkt från Hedinrättegången dag 3

Följ rättegången mot Karl Hedin och de tre andra som är åtalade för grovt jaktbrott. För att inte missa något – uppdatera denna sida i din webbläsare kontinuerligt.

Detta har hänt

• För tre år sedan nåddes polisen av tips om olaglig jakt på varg, lo och kungsörn i Bergslagen. En omfattande polisoperation drogs i gång och flera misstänkta telefonavlyssnades.
• Den 26 oktober 2018 anhölls fem personer, varav en i sin frånvaro, misstänkta för grovt jaktbrott, grovt jakthäleri och förberedelse till grovt jaktbrott. Samtliga häktades.
• I februari 2019 avfördes en av de misstänkta helt från utredningen. Det fanns inga bevis för att han skulle ha kremerat illegalt dödade vargar i en ugn i en industrianläggning i Norbergs kommun.
• Kvinnan som först tipsade polisen har kallats ”hemliga källan” alternativt ”huvudvittnet”. Bland annat har hon beskrivit hur jägaren, miljardären och skogsägaren Karl Hedin har försett henne och hennes make med giftet karbofuran för dödande av varg. Hon har senare tagit tillbaka uppgifterna.
• I september 2020 åtalas Karl Hedin och en av hans anställda för grovt jaktbrott. Kvinnan och hennes make åtalas för förberedelse till grovt jaktbrott och förgöring. Samtliga åtalade nekar. Åklagaren yrkar också på att AB Karl Hedin ska betala en företagsbot på 1,5 miljon kronor. 

13.49: Rättens ordförande förklarar att dagens rättegång är avslutad. Förhandlingarna kommer att återupptas nästa vecka, tisdagen den 2 mars. Då gäller det den företagsbot på 1,5 miljoner kronor som Karl Hedin hotas av. Dessutom kommer misstankarna om att Karl Hedin och en medåtalad man försökt döda en varg i trakterna kring Surahammar under hösten 2018 att tas upp.

13.40: Förhöret med Karl Hedin är över.

13.38: Förhöret med läkaren är avklarat och advokat Sven Severin har kompletterande frågor till sin klient Karl Hedin.
Han frågar Hedin om det stämmer, som åklagaren sagt, att det finns lodjursfällor på Hedins mark. Nej, svarar Karl Hedin, det finns dock tunnelfällor för bland annat räv. Det lodjurblod som återfunnits i tunnelfällorna härrör, enligt Hedin, sannolikt från lodjur som kommit in i en fälla och sedan skadat sig. Sven Severin frågar också om lodjursblod på en flåkniv. Skulle någon flå en tjuvskjuten lo? Sannolikt inte, anser Karl Hedin.

13.24: Förhöret med huvudvittnets läkare pågår fortfarande bakom stängda dörrar.

13.10: Rättegången startar igen. Huvudvittnets läkare är kallad som vittne angående kvinnans hälsotillstånd, men utfrågningen av henne hålls bakom stängda dörrar.

12.00: Lunchpaus till klockan 13.

11.56: Expertvittnet berättar att man hittade fyra olika genetiska profiler som inte matchade prov från legalt skjutna lodjur.
Han säger att blod fanns på träflisor från fällor, knivar och en byxa.
Advokat Thomas Jönsson frågar om det går att tidsbestämma fynden. Svar: Nej. 
Karl Hedins advokat, Sven Severin, frågar om det handlar om svåra analyser. Vittnet säger att det ofta är dålig kvalitet på proven, men att det var bra kvalitet i en del fall.
Sven Severin frågar om det aktuella labbet är ackrediterat för dna-analyser. Svar: Nej. Och är metoden granskad? Svar: Nej.
Inga fler frågor till vittnet.

11.49: Förhör inleds via länk med ett expertvittne från Centrum för genetisk identifiering, CGI.
Vittnet berättar att han jobbar med dna-analyser. Åklagaren frågar vad han har för utbildning. Svaret är genetik bland annat, vittnet har disputerat. Han jobbar i en grupp med 50 års sammanlagd erfarenhet av dna-analyser.
Vittnet berättar att han fick material från bland annat kungsörn och lo för att testa. Blodfläckar provtogs och artbestämning riktad mot hunddjur och kattdjur utfördes. 13 prov gav träff på lodjur. 

11.42: Åklagaren sticker emellan med en fråga till NOA-polisen angående ett pm och om hon vill ändra ett svar. Förhöret är slut.

11.37: Advokat Klas Bjuremark frågar om ett pm som NOA-polisen skrivit i anslutning till de kläder med gift i som till slut nådde polisen via en husrannsakan. Inga fler frågor från advokaten.

11.33: Klas Bjuremark fortsätter och ställer frågor om den telefonavlyssning som förekommit. Nu gäller det ett samtal som Karl Hedin har med sin syster. NOA-polisen kallas dit och lyssnar flera gånger på samtalet och ringer sin chef. En person skriver ned vad som sägs i samtalet. Bjuremark konstaterar att de närvarande lyssnade ett tiotal gånger sammanlagt.
Avskriften blir felaktig, alla i rummet ska ha varit övertygade om att samtalet innebar att Karl Hedin skjutit en varg. Bjuremark frågar om NOA-polisen trodde att det var solklart att en varg skjutits. Hon svarar att hon trodde det och att hon fortfarande är övertygad om att vargjakt förekommit.
Klas Bjuremark uppehåller sig kring huruvida NOA-polisen sagt till åklagaren att Hedin nämnt att han skjutit ”gråben”. Oklart svar.
Bjuremark frågar om det var Nationella insatsstyrkan, NI, som användes då Karl Hedin greps. Svar ja.
Varför, frågar Bjuremark, använder man NI för att gripa en 69-årig sågverksägare? NOA-polisen vill inte besvara frågor om polisens taktik, men säger sig bli provocerad av frågeställningen.

11.21: Förhöret fortsätter med frågor från advokaten Klas Bjuremark som företräder Hedin-bolaget. NOA-polisen får en fråga om när huvudvittnet blir misstänkt för brott. Sommaren 2019, är svaret.
Frågor och diskussion förs om vad huvudvittnet sagt och gjort. NOA-polisen säger att hon trodde att det skulle spelas upp samtal med huvudvittnet, att hon är förvånad att så inte skett.
Hon får frågor om vilka kontakter hon haft med åklagare Åse Schoultz som inledningsvis var inkopplad på fallet. Försvaret frågar om det förekommit jäv och åklagaren Christer Jarlås nämns också. 
NOA-polisen medger att hon har raderat mejl.
Hon får frågan om hur hon känner för utredningen, har den varit bra?
NOA-polisen säger att det varit en mycket tung utredning med anmälningar, mediabevakning och fokusförskjutning.

10.56: Paus i rättegången inför fortsatt utfrågning av NOA-polisen.

10.55: Thomas Martinsson frågar vad NOA-polisen gör när hon får veta att huvudvittnet misstänks för stämpling till mord mot maken. NOA-polisen svarar att hon såg det som en del i ett större händelseförlopp. Att hon upplyser kvinnan om anmälan, något som Martinsson tycker är anmärkningsvärt att en polis gör.
Martinsson undrar om de inte kan enas om att det är anmärkningsvärt att en polis har ringt upp en misstänkt och sagt att hon är anmäld för allvarlig brottslighet.
Thomas Martinsson har inga fler frågor.

10.49: Advokat Thomas Martinsson frågar NOA-polisen om hon tog reda på om huvudvittnet var sjukskrivet, hur kvinnan mådde. NOA-polisen blev utredningsledare tidigt i ärendet. Martinsson frågar om hon rapporterade till åklagaren.
– Mer än en gång per dag.
Thomas Martinsson frågar om åklagaren någonsin pratade om hur de inblandade mådde.
Det förekom, säger NOA-polisen.
– Du har köpt med hull och hår allt som kommer från (huvudvittnet)?
Thomas Martinsson frågar vidare om hotbilden, han undrar om det uppgivna besöket på en självmordsklinik och frågar om det inte var en chock för NOA-polisen?
– Jo, det var det. Jag började nästan gråta.
Thomas Martinsson frågar om tillfället då kvinnan hade med sig jaktkläder och en våg till ett möte. Hon lämnade sakerna i sin bil. NOA-polisen säger att hon inte brydde sig om dem. Kvinnan skjutsas till läkare med personskydd. Sedan tar hon bilen med föremålen och åker hem.
Thomas Martinsson frågar om det inte var ett bekymmer att polis och åklagare inte visste vad som hände med kläderna och vågen? Det var det inte, kvinnans mående var viktigare.
Jaktkläderna och vågen säkrades vid en senare husrannsakan.
Thomas Martinsson frågar om maken utgjorde hotbilden.
– Inledningsvis, svarar NOA-polisen.

10.35: Advokat Thomas Martinsson pressar vittnet hårt. Säger att det är anmärkningsvärt att NOA-polisen inte tagit fram mer information inledningsvis.
– Du bryr dig inte om att skaffa fram någon bakgrundsinformation?!
Han frågar om NOA-polisen personligen blev berörd av huvudvittnets situation. Han uppehåller sig kring det stora antalet telefonsamtal och sms som förekommit mellan kvinnorna. 
NOA-polisen invänder att det ändå inte varit en frekvent kontakt.
Advokat Thomas Martinsson frågar om uppgifterna om att kvinnans telefon skulle ha varit avlyssnad av maken.
– Jag fick det intrycket, säger NOA-polisen.
Martinsson frågar om hon någonsin kollade upp detta närmare, svaret är nej.

10.29: Den åtalade makens advokat, Thomas Martinsson, frågar ut NOA-polisen.
Han pressar hårt angående att hon helt saknar utbildning i psykologi. Han frågar om hon har kunskap i hur informatörer hanteras. Det har NOA-polisen inte, hon såg inte kvinnan som en informatör.

10.25: – Hon säger att NOA målat upp en hotbild? Fanns en hotbild, frågar åklagaren.
– I min värld ja, jag tycker det.
NOA-polisen säger vidare att kvinnans situation i hemmet var oroande. Att hon som polis inte kunnat bortse från det.
Åklagaren har inga fler frågor.

10.22: NOA-polisen fortsätter sitt vittnesmål om sina kontakter med det åtalade huvudvittnet. 
Hon och åklagaren försöker hitta rätt dokument i den mångtusensidiga utredningen. NOA-polisen säger att hon inte alls upplevt kvinnan som psykiskt sjuk, inte heller deprimerad. 

10.16: NOA-polisen tillbakavisar huvudvittnets uppgifter om att polisen sagt att hon ska ”salta” sin utsaga.
NOA-polisen säger att hon måste kolla sina anteckningar. Hon fortsätter att berätta om hotbild och tystnadskultur kring grova jaktbrott.
– Utan att få hjälp av personskydd skulle det vara omöjligt att vittna i en sån här utredning, säger hon.

10.13: Försvaret ställer en fråga om vad åklagarens frågor syftar till, rättens ordförande slår fast att förhöret får fortsätta.

10.11: Åklagaren undrar hur kvinnan reagerade då hennes medåtalade make var på väg att frisläppas. Hon har uttryckt rädsla.
Åklagaren säger att han tycker att NOA-polisen ska få använda sina anteckningar för att minnas bättre.

10.05: NOA-polisen säger sig tro att kvinnans dåliga mående berodde på att det var på väg att komma ut att det var hon som var polisens hemliga källa. Hennes make visste inte detta, ingen annan heller.

10.04: Väl hemma träffar NOA-polisen, tillsammans med polisens personskydd, huvudvittnet. Fokus är kvinnans mående och säkerhet. NOA-polisen hänvisar till två tjänsteanteckningar som hon gjort under dagen.
Huvudvittnet mår dåligt och går inte att höra. Hon är upprörd över alla uppgifter i media. Hon säger även att hon har en allvarlig cancer och att hon varit på en självmordsklinik i Schweiz.
Huvudvittnet vill ta tillbaka alla sina uppgifter och bli gripen tillsammans med sin man och då lämna uppgifterna igen. Hon får beskedet att det inte går rättsligt att göra så. 
Kvinnan följer med frivilligt till sjukvården under bevakning av personskydd.

09.59: Åklagaren frågar om den frekventa sms-kontakt som förekommit mellan den vittnande polisen och huvudvittnet. Bland annat har det skickats ett sms då kvinnan indikerar att hennes liv är i fara, hon befinner sig utomlands. Polisens personskydd är involverat och redo, med packade väskor, för att gripa in.
NOA-polisen försökte kommunicera med kvinnan tillsammans med personskydd. En specialgrupp som letar upp försvunna utomlands var redo att gripa in. De försökte övertala huvudvittnet att ta sig till en polisstation.

09.54: Åklagaren frågar om när NOA-polisen nästa gång får kontakt med huvudvittnet. Ett kort samtal har förekommit. Efteråt börjar NOA-polisen ana att samtalen med kvinnan spelas in av hennes make.
NOA-polisen säger vidare att hon inledningsvis inte kunde ana att huvudvittnet hade en utmattningsdepression. Vid senare tillfällen har huvudvittnet visat sig pressad, uppriven och ledsen. Men enligt NOA-polisen, som poängterar att hon inte är läkare, rörde det sig knappast om en djup depression.

09.49: NOA-polisen säger att hon ser en relation som inte är bra mellan de åtalade makarna.
Åklagaren hänvisar till ett sms som finns i utredningen från NOA-polisen till huvudvittnet:
– Vad gällde detta?
NOA-polisen har svårt att minnas. Åklagaren hjälper henne på traven. NOA-polisen säger att hon faktiskt inte kommer ihåg. Situationen handlade om att NOA-polisen var orolig för huvudvittnets säkerhet.
– Jag har skrivit ner i pm ordentligt varje gång jag har haft kontakt med henne.

09.43: NOA-polisen säger att det är svårt att minnas alla turer. Hon läser innantill ur papper, en försvarare frågar om detta är rimligt. Ska hon inte berätta vad hon minns ur minnet?

09.42: NOA-polisen berättar om att hon diskuterat personskydd med huvudvittnet.

09.40: Åklagaren visar förhörsprotokoll från december 2018 där huvudvittnet säger att polisen pressar henne och att hon mår dåligt.
NOA-polisen säger att hon inte upplevde situationen så. Tvärtom, säger hon, berättade huvudvittnet otvunget. 

09.34: Förhandlingen återupptas liksom vittnesförhör med NOA-polisen som arbetar med artbrott.

09.13: Förhöret pausar eftersom åklagaren vill åberopa en ny handling som försvaret ska ta del av.

09.11: Åklagaren frågar om de gånger NOA-polisen träffat det åtalade huvudvittnet som hördes i går. Vid fyra gånger har de träffats, berättar hon.

09.05: Förhandlingen inleds. En NOA-polis är kallad som vittne av åklagare Lars Magnusson.
Han frågar om hennes roll i utredningen och får svaret att hon varit handläggare och utredningsledare. Hon blev färdig polis 2005, har jobbat på utryckningen och numera med artbrott på NOA.

08.55: God morgon! Snart börjar onsdagens rättegångsdag under vilken bland andra en polis kommer att vittna.