Fisket går inget vidare denna kalla och blåsiga höstdag. Philip, Dennis, Alexander och Viktor får vara ute i skog och mark med likasinnade. ”Det tycks även ha en positiv inverkan för motivationen med grundämnena i skolarbetet”, säger läraren Ingvar Johansson.
Foto: Matts Bildström Fisket går inget vidare denna kalla och blåsiga höstdag. Philip, Dennis, Alexander och Viktor får vara ute i skog och mark med likasinnade. ”Det tycks även ha en positiv inverkan för motivationen med grundämnena i skolarbetet”, säger läraren Ingvar Johansson.

Jakt och fiske på schemat ett smart skolval

I spartider drar många gymnasieskolor ner på naturbruksprogrammen.
– Men i Lycksele tror vi på en framtid inom ekoturismen säger Ingvar Johansson, lärare på Tannbergsskolan i Lycksele.

Den naturbaserade turismen växer snabbt. På den internationella marknaden är ökningstakten för upplevelseturismen drygt tio procent per år. Turismen bedöms vara den marknad som ska växa snabbast de närmaste två årtiondena enligt The international Ecotourism Society.
I dagsläget upplevs Catch and release-fiske efter gädda och röding vara den del av upplevelseturismen som har de bästa förutsättningarna ur många synvinklar.

Sverige har unika naturupplevelser
Sverige är redan idag unikt när det gäller möjligheter till naturupplevelser.
– Den gädda som vi svenskar ofta ratar och betraktar som skadefisk är den mest eftertraktade fiskeupplevelse som vi kan sälja, konstaterar Ingvar Johansson, lärare på Tannbergsskolan i Lycksele.
Alla som söker till naturbruksprogrammen har redan natur, jakt och fiske som huvudintresse.
– Om man dessutom kan få en grund som senare kan ge inkomst av dessa saker vore det ju toppen, kommenterar Dennis Ahlqvist från Åsele.

Flugfiske på schemat
Han går det första året på Tannbergsskolan i Lycksele och det treåriga naturbruksprogramnet, Jakt & Fiske.
Denna dag står flugfiske efter röding på programmet. Skolan förfogar över en egen tjärn, där eleverna ska lära sig allt från planeringen av fiskvattnet till flugfiske.
I kursen ingår även alla myndighetskontakter inför utsättning av fisk, liksom att sätta ut minkfällor för att säkra fiskens överlevnad.
Men hösten har kommit tidigt. Kombinationen kylig väderlek och kraftig vind gör rödingarna helt apatiska för alla handknutna konstverk i form av fiskeflugor som serveras.

Bra grund i jakt och fiske
Eleverna får en bra grund i jakt och fiske. På skolan varvas teori med rent praktisk utövning. Det gäller såväl fisket som småvilt- och högviltjakt.
För att få ytterligare bredd på utbildningen anordnas även en jakt- och fiskeresa till fjällen och en fiskeresa till Norge.
Torpet är den givna platsen för jaktplaneringen.
Här lär sig eleverna även viltvård och de utfodrar harar, rådjur och änder.
Änderna föder eleverna upp själva och varje år genomför eleverna en återkommande klappjakt på änder.