Älgstammen i Västerbotten har minskat från cirka 40 000 älgar i Västerbotten till omkring 34 700 älgar. När älgjakten startar den 7 september har därför avskjutningsmålet skruvats ned till 12 904 älgar.
Foto: Mostphotos Älgstammen i Västerbotten har minskat från cirka 40 000 älgar i Västerbotten till omkring 34 700 älgar. När älgjakten startar den 7 september har därför avskjutningsmålet skruvats ned till 12 904 älgar.

Jakt på 12 904 älgar i Västerbotten

Målet är mer anpassat till verkligheten

Tilldelningen för älgjakten i Västerbotten är klar. Målet är att det ska fällas totalt 12 904 älgar i länets fem älgförvaltningsområden. Avskjutningsmålet är lägre, jämfört med tidigare år, eftersom älgstammen i Västerbotten minskat sedan 2017.

Målet var att fälla 14 000 älgar den förra säsongen, men bara drygt 12 000 sköts. Nu har länsstyrelsen skruvat ned målet till drygt 12 900 älgar för den kommande jaktsäsongen.
Inför årets start av älgjakten den 7 september finns det uppskattningsvis cirka 34 700 älgar i länet. Under en stor del av 2010-talet fanns det mer än 40 000 älgar i Västerbotten, enligt länsstyrelsen.

”Tagit ett steg i rätt riktning”
”Om höstens avskjutning uppnås kommer vi sannolikt nå den målsättning som finns för älgstammens storlek under vintern. Det innebär att älgförvaltningen i Västerbotten tagit ett steg i rätt riktning, vilket vi ska vara stolta över”, skriver länsstyrelsen om den kommande älgjakten.
Tilldelningen till licensområden är på 4 374 älgar. Det är ungefär samma nivå som förra året. De övriga älgarna är planerade att fällas inom länets 55 älgskötselområden. Således kommer merparten av älgarna att fällas inom skötselområden, konstaterar länsstyrelsen.

Omtvistat brunstuppehåll
Sedan tidigare är det klart att det omtvistade brunstuppehållet i norrlandsjakten på älg blir kvar i Västerbotten under tre säsonger. Jägareförbundet värnar om uppehållet, medan skogsägarna och Jägarnas Riksförbund, JRF, vill slopa uppehållet.
Jakt & Jägare skrev om det, bland annat här:
Det innebär att licens- och älgskötselområden har älgjakt i en första omgång den 7 till 27 september.
Efter brunstuppehållet startar älgjakten igen den 12 oktober och pågår till 31 januari 2021.
De mindre markerna som är oregistrerade har obegränsad kalvjakt i fem dagar den 7 till 11 september.