Tilldelningen under licensjakten på björn i Jämtlands län är i år dubbelt så stor som under de senaste åren.
Foto: Shutterstock Tilldelningen under licensjakten på björn i Jämtlands län är i år dubbelt så stor som under de senaste åren.

Jakt på 200 björnar i Jämtlands län

För att minska björnstammen och skadorna på rennäringen har länsstyrelsen beslutat att årets licensjakt på björn i Jämtlands län omfattar 200 björnar. De får jagas inom totalt åtta jaktområden.

Björnstammen i Jämtlands län beräknades till 1 044 björnar hösten 2020. Det innebär en ökning sedan den förra spillningsinventeringen, 2015, då antalet björnar var 907.
Förvaltningsmålet i länet är 650 björnar. Och för att minska stammen till den nivån är tilldelning i år dubbelt så stor som under de senaste åren.

Nödvändigt med ökat uttag
– Vi bedömer att det kraftigt ökade uttaget är nödvändigt för att dels uppnå syftet med licensjakten, dels för att minska björnstammen till förvaltningsmålet inom en femårsperiod, säger vilthandläggare Emma Andersson på länsstyrelsen i ett pressmeddelande.
Huvudsyftet med björnjakten är att minska rennäringens skadenivåer, att ta hänsyn till fäbodbrukets skadebild och bidra till gynnsamma psykosociala förutsättningar för befolkningen i Jämtland, skriver länsstyrelsen. Myndigheten påpekar också att målsättningen är att bibehålla stor trygghet och acceptans kring rovdjur.
Licensjakten är indelad i åtta, i stället för fyra, jaktområden. Länsstyrelsen kan under pågående jakt omfördela kvoterna mellan jaktområdena.
– Vi har gjort en ny områdesindelning i år för att rikta jakten till de områden där det finns en tydlig skadebild för rennäringen, vilket är främst i de nordliga samebyarnas kalvningsområden, förklarar Emma Andersson.

En utmaning att hantera
Två besiktningsstationer kommer att upprättas i Lit och Strömsund. Precis som tidigare kontaktar länsstyrelsens besiktningsperson skytten angående tidpunkt och plats för besiktningen.
– Det kommer rent praktiskt vara en utmaning för oss att hantera det ökade uttaget och vi vill med besiktningsstationerna möjliggöra en mer effektiv hantering av björnarna i de områden där flest björnar förväntas fällas, säger Emma Andersson.
Ansökan om att få anlägga åtel görs på länsstyrelsen i Jämtlands läns webbplats. Där finns också mer information om vad som gäller under björnjakten.
Den börjar som vanligt den 21 augusti och får pågå som längst till den 15 oktober.