I mars får det jagas totalt 40 lodjur i Mellansverige. Det är en mycket blygsam höjning med tio lodjur jämfört med förra vintern.
Foto: Rävper Andersson I mars får det jagas totalt 40 lodjur i Mellansverige. Det är en mycket blygsam höjning med tio lodjur jämfört med förra vintern.

Jakt på 40 lodjur i Mellansverige

Endast 40 lodjur får jagas i Mellansverige i vinter. Inför den senaste lojakten blev det ett ramaskri i jägarkåren när Naturvårdsverket sänkte jaktkvoten från 82 till 30 lodjur i området.

I vinter höjs kvoten med endast tio lodjur till 40.
Precis som förra gången gäller kvoten får både licens- och skyddsjakt.
Det är länsstyrelserna i Stockholm, Uppsala, Västra Götaland, Värmland, Örebro, Västmanland, Dalarna och Gävleborg som har delegation på att fördela de 40 lodjuren i det så kallade Mellersta rovdjursförvaltningsområdet.
Kvoten på 40 lodjur ska inte äventyra lostammens bevarandestatus, konstaterar Naturvårdsverket. Den mycket blygsamma höjningen motiveras med att lodjursstammen totalt i landet ligger över den tillfälliga miniminivån.

Hittade 270 säkra loföryngringar
Under vintern 2010/2011 visade inventeringar att det fanns totalt 270 säkra loföryngringar i Sverige. I norra Sverige hittades 137 föryngringar, i mellersta området 126 och i söder tio.
Forskare gjorde bedömningen att jakt på cirka 30 lodjur i hela landet förra vintern skulle ha gjort att lostammens ökningstakt landade på omkring 250 årliga föryngringar.

Paragraf 28-fall räknas inte in
Lodjur som fälls med stöd av paragraf 28 för att värna tamdjur vid en attack räknas inte in i kvoten.
Som vid den senaste lojakten har norrlandslänen även till vinterns jakt möjlighet att själva bestämma sina lokvoter.
Förra vintern innebar detta att det sammanlagt blev jakt på 85 lodjur i norrlandslänen, vilket var en minskning med 42 lodjur jämfört med året före.

Fem lodjur i södra Sverige
I södra Sverige får det fällas maximalt fem lodjur i vinter. Det är länsstyrelserna för Södermanland, Östergötland, Kalmar, Jönköping och Halland som ska fördela de fem lodjuren.
Inte heller den kommande lojakten får fällor användas.  
När det gäller järv får det max fällas 25 järvar i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland. De tre länen får själva besluta om hur den skyddsjaktskvoten ska fördelas.