60 björnar är tilldelade till höstens licensjakt i Jämtlands län. Länet är uppdelat i fyra områden.
Foto: Montage / Länsstyrelsen Jämtland / Shutterstock.com 60 björnar är tilldelade till höstens licensjakt i Jämtlands län. Länet är uppdelat i fyra områden.

Jakt på 60 jämtlandsbjörnar

Länsstyrelsen i Jämtlands län har beslutat att licensjakten på björn i höst kommer att omfatta 60 björnar totalt. De delas upp i fyra geografiska områden, skriver myndigheten på sin hemsida.

Hälften av de tilldelade björnarna i Jämtlands län får fällas i fjällnära områden, eftersom björn främst orsakar skada för rennäringen. 
Länet är avgränsat i fyra områden, där E14 är en naturlig avdelare mellan de södra och norra licensområdena. Det södra respektive norra licensområdet är även de delade i två. I varje delområde får det fällas högst 15 björnar vardera.
Jakten får pågå mellan den 21 augusti till 15 oktober.