Fälld björnhona. Årets licensjakt på björn bantas med tio till 70 björnar, som först och främst ska jagas för att freda renskötselområdet.
Fälld björnhona. Årets licensjakt på björn bantas med tio till 70 björnar, som först och främst ska jagas för att freda renskötselområdet.

Jakt på 70 jämtlandsbjörnar

Länsstyrelsen Jämtlands län har fattat beslut om licensjakt på 70 björnar. Det är tio björnar färre jämfört med förra året.

Att björnkvoten i licensjakten bantats motiveras med att det ska finnas ett större utrymme för att fälla enskilda skadegörande björnar efter beslut om skyddsjakt.

Länsstyrelsen i Jämtland bedömer att länets björnstam uppgår till mellan 600 och 800 björnar. 

Denna siffra är inom det satta förvaltningsmålet på 650 björnar – 500 till 800 – som viltförvaltningsdelegationen i länet har beslutat. 

Ökad björnjakt i fjällnära områden
Eftersom björnskadorna är störst för rennäringen vill länsstyrelsen ha ökad avskjutning på björnar i fjällnära områden jämfört med tidigare år.

Därför har Länsstyrelsen infört en zonering inom respektive område. 

Denna zonering innebär att fram till och med den 15 september är minst 20 björnar av den totala tilldelningen avsatta för att fällas i de fjällnära områdena. 

Två jaktområden i Jämtland
Licensjakten som alltså gäller högst 70 björnar är fördelad på två jaktområden i länet.

Område 1: söder om Europaväg 14, E14

Antal björnar: Högst 35 björnar får fällas, varav högst 25 får fällas inom område 1b före den 16 september.

Återstående antal björnar får därefter fällas inom hela område 1. 

Område 2: norr om Europaväg 14, E14

Antal björnar: Högst 35 björnar får fällas, varav högst 25 får fällas inom område 2b före den 16 september.

Återstående antal björnar får därefter fällas inom hela område 2.