Jakt på Åmot-Ockelbo-vargar

Länsstyrelsen i Gävleborgs län har beslutat att tillåta skyddsjakt på två vargar inom Åmot-Ockelbo-reviret. Beslutet togs efter två ansökningar om skyddsjakt.

Sedan december förra året har det inte gått mer än någon enstaka dag mellan rapporterar om varg i och omkring Åmot och Ockelbo. De har dessutom ökat och närvaron av varg påverkar nu de boende i området till att inte vilja vara i skogen eller åka skidor i motionsspår och håller både barn och husdjur inom hus av rädsla att drabbas av angrepp.

 

”Inte hållbart på sikt”
Länsstyrelsen i Gävleborgs län har därför tagit beslut att bevilja skyddsjakt. 
”Situationen i Ockelbo och Åmot är inte hållbar på sikt och mot bakgrund av problemens omfattning och karaktär, avsaknaden av alternativa lösningar och den vida krets boende som berörs gör Länsstyrelsen bedömnigen att det i ärendet är fråga om tvingande skäl av social karaktär som har ett allt överskuggande allmänintresse. Med andra ord föreligger rättslig grund för skyddsjakt i ärendet, så väl utifrån Art- och habitatdirektivet som Jaktförordningen”, skriver länsstyrelsen i beslutet.
Jakten får pågå mellan den 23 mars och 20 april inom ett avgränsat område.