12 995 älgar får fällas i Västerbottens län under kommande jaktsäsong.
Foto: BGSmith / Shutterstock.com 12 995 älgar får fällas i Västerbottens län under kommande jaktsäsong.

Jakt på knappt 13 000 västerbottenälgar

Länsstyrelsen i Västerbotten har beslutat att tilldelningen av älg inför höstens jakt blir 12 995 stycken. Det är ungefär fem procent färre än i fjol, skriver Norran.

Hela Västerbottens län är uppdelat i fem älgförvaltningsområden som får olika tilldelningar i höst. I en del av av dem har tilldelningen minskat, eftersom älgstammen är lite svagare där. På andra håll ska avskjutningen få älgstammen att hålla sig på samma nivå.

Försöker minska betesskador
Samtidigt är tilldelningen beräknad att på en del håll minska stammen något för att försöka komma till rätta med betesskador.
– Under några år har avskjutningen varit ganska hög. De senaste två åren har avskjutningen successivt minskats då vi börjar närma oss den nivå som vi vill ligga på enligt planerna, säger Lars Dahlberg, viltförvaltare på länsstyrelsen, till Norran.