Jakt på rovdjur skyddas

Naturvårdsverkets beslut att delegera skydds- och licensjakt på stora rovdjur till länsstyrelserna kan inte överklagas. Regeringen har ändrat i jaktförordningen så att detta inte längre är möjligt.

I slutet av förra året klubbades den nya rovdjurspolitiken igenom i riksdagen. Då tyckte landsbygdsminister Eskil Erlandsson att det skulle skapa ”ordning och reda i den svenska rovdjursförvaltningen”, skriver Svensk Jakt.
Då var det meningen att beslut skulle göras av länsstyrelserna i stället för Naturvårdsverket. Eventuella överklaganden skulle göras till Naturvårdsverket i stället för till domstol. Syftet med detta var att det inte längre skulle behöva krigas juridiskt kring beslut om skydds- och licensjakt.
Detta överklagades och krigandet med överklaganden fortsatte.

Naturvårdsverkets beslut gäller 
Nu har regeringen ändrat i jaktförordningen så att Naturvårdsverkets beslut ska gälla.
– Med bakgrunden att delegeringsbeslut har överklagats, trots att de enligt förvaltningsrättsliga principer inte ska vara överklagningsbara, så har vi ändrat jaktförordningen så att Naturvårdsverkets beslut om delegering till länstyrelserna enligt paragraf 24a nu inte får överklagas, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson till Svensk Jakt.
Enligt Eskil Erlandsson ska delegeringsbeslutet kunna vinna laga kraft på en gång, om det inte står något annat i beslutet.

Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...