Fällt lodjur under tidigare licensjakt. I Gävleborg får sex lodjur jagas i mars. Men jakten startar först på den elfte dagen i månaden.
Fällt lodjur under tidigare licensjakt. I Gävleborg får sex lodjur jagas i mars. Men jakten startar först på den elfte dagen i månaden.

Jakt på sex lodjur i Gävleborg

I Mellansverige påstås lostammen vara för liten för licensjakt i år. Men i Gävleborgs län får det jagas sex lodjur med start först den 11 mars, enligt Naturvårdsverket. Jakten avslutas 31 mars och är därmed kortare än vanligt.

I Gävleborgs län visar inventeringarna att lodjursstammen ligger över länets fastställda miniminivå och kriterierna för licensjakt är uppfyllda, anser Naturvårdsverket.

– Naturvårdsverket kan besluta om licensjakt i ett län även om det inte går att delegera beslut om licensjakt. Det är möjligt om lodjurstammen ligger över länets minimivärde och kriterierna för jakt är uppfyllda. Så är fallet i Gävleborgs län och därför har Naturvårdsverket fattat beslut om licensjakt på sex lodjur, säger Carl-Michael Strauss, sektionschef för jaktbeslut på Naturvårdsverket.


Dämpa tillväxten i länet

Syftet med licensjakten är att dämpa tillväxten av lodjursstammen i länet och därmed bidra till att hålla det förvaltningsmål för lostammen som länsstyrelsen beslutat om för Gävleborgs län.

Inventeringarna är ett mycket viktigt underlag till Naturvårdsverkets beslut om jakt och andra åtgärder inom viltförvaltningen.

”Allmänheten spelar en viktig roll”
– Allmänheten spelar en viktig roll i inventeringarna. Ju fler som hjälper till, desto bättre inventeringsresultat. Allmänheten kan lägga in sina observationer i databasen Skandobs eller höra av sig till sin länsstyrelse, säger Magnus Kristoffersson, handläggare för övervakning och inventering på Naturvårdsverket

Sedan 2012 inventeras järv och lodjur med hjälp av en gemensam metodik för Sverige och Norge. Under 2014 ska även gemensam metodik för björn och varg vara klar.

En nationell granskning ska garantera likartade tolkningar över hela landet.