Reglerna om skattebefriade bidrag till friskvård är stränga och samtidigt oklara.
Foto: Mostphotos Reglerna om skattebefriade bidrag till friskvård är stränga och samtidigt oklara.

Jaktaktiviteter kan ge friskvårdsbidrag

Men reglerna är oklara

Friskvårdsbidraget får användas till vissa jaktaktiveter som innebär motion. Men reglerna är inte helt entydiga och olika handläggare på Skatteverket kan göra olika bedömningar.

Jakt & Jägare skrev om friskvårdsbidraget i den tryckta tidningen nummer 5 2021, efter att ha varit i kontakt med en handläggare på Skatteverket.
Bland annat gick det att läsa:
”Från och med i år går det att få friskvårdsbidrag för att jaga. Men inte till exempelvis jaktarrende, medlemsavgift eller utrustning. Däremot får arbetsgivaren ge friskvårdsbidrag för specifika och tidsbegränsade jaktaktiviteter, som dagkort för småviltsjakt eller en avgift för att få gästjaga med ett jaktlag under en dag.”

Jaktprov och kursavgifter
Friskvårdsbidraget kan även användas till startavgifter för jaktprov och kursavgifter för jaktträning av hund. Om träningen äger rum i en hundhall kan bidraget användas till hallhyra.
Skatteverkets enda krav för att godkänna dessa aktiviteter är att även hundföraren får motion.
Men på Skatteverket hemsida finns inte dessa jaktliga aktiviteter med då sådant som ger rätt till friskvårdsbidrag räknas upp.
Läsare har också hört av sig med frågor om vilka regler det är som gäller.

”Ingenting är säkert”
När Jakt & Jägare bollar frågorna vidare till Skatteverkets rättsexpert, Pia Blank Thörnroos, säger hon att dagkort för jakt bör bedömas som fiskekort och godkännas.
Men man får inte använda friskvårdsbidraget till att betala ett arrende.
De ovan nämnda exemplen tror hon också skulle kunna godkännas.
– Jag tror det, men ingenting är helt säkert, det handlar om att göra bedömningar fall till fall.
Men varför är inte jakt med på er lista över godkända aktiviteter?
– Listan är felaktig och ska tas bort helt, men det tar lite tid. Det är inte helt enkelt att bara ta bort information som en myndighet gått ut med.

Avgörande rättsfall
Sedan påpekar Pia Blank Thörnroos att bakgrunden till alla oklarheter är avgörande rättsfall med domar från Högsta förvaltningsdomstolen.
Domstolen har slagit fast att fält- och westernskytte samt hästkörning är aktiviteter som ger rätt till friskvårdsbidrag.
– Från början var det tänkt att friskvårdsbidraget skulle gå till sådant som badminton och gym. Nu kom de här domarna och då måste vi också ta ställning till jakt och andra aktiviteter.

Arbetsgivare godkänner
– Grunden är att arbetsgivaren måste godkänna aktiviteten som ska ha ett moment av motion. Tar du bilen till ett jakttorn och sitter still är det inte motion, går du till tornet kan det vara tillräckligt.
Pia Blank Thörnroos tillägger:
– Friskvårdsbidraget är en skattefri förmån som arbetsgivaren kan ge anställda. Grunden är att allt är skattepliktigt och det är jättestränga regler, men så finns det reglerade undantag. Väldigt många arbetsplatser har inga friskvårdspengar alls.