Det jägaren trodde var en bock visade sig vara en get.
Foto: Shutterstock Jägaren befarar att en tystnadskultur kan uppstå,

Jaktbrottsdömd befarar tystnadskultur

8 500 kronor i böter för jaktbrott blev påföljden. Själv tror mannen att domar av det här slaget riskerar att föra med sig en växande tystnadskultur bland jägare.

Det är Kalmarposten som skriver om mannen från Nybro i Kalmar län som var ute och jagade den 5 september.

Mannen har berättat i förhör att han på omkring 80 meters avstånd såg vad han trodde var ett rådjur omgärdat av sly.

När djuret rörde sig sköt han ett bogskott och djuret lade sig.

Då han insåg att han hade skjutit en kronhjort anmälde han genast självmant händelsen. Han säger sig vara medveten om att det rörde sig om en felbedömning att skjuta, men att han aldrig var oaktsam. Tvärtom menar han att det är lätt att missta sig när ett djur står framför grenar, då är det svårt att upptäcka eventuella horn.

Tystnadskultur

Han poängterar också att en fällande dom bidrar till en tystnadskultur med jägare som inte vågar anmäla om de av misstag skjuter olovligt vilt.

Men tingsrätten ansåg att mannen var oaktsam eftersom han bara iakttagit djurets huvud under kort tid och inte försäkrat sig om att det inte var en kronhjort innan han sköt.

Mannen döms för jaktbrott och måste betala sammanlagt 8 500 kronor i dagsböter.