Jakten har ingen mätbar effekt på lostammen

Forskare konstaterar nu att den svenska lodjakten som i tio år bedrivits söder om renbetesområdet är för liten för att man ska kunna se några effekter på lostammen.

– Antalet lodjur påverkas framför allt av tillgången på rådjur. Hittills har vi inte kunnat se någon effekt av jakten eftersom de naturliga variationerna är så pass mycket större än jakttrycket, säger professor Henrik Andrén i ett pressmeddelande från Sveriges lantbruksuniversitet.
Forskarna har under de senaste tio åren analyserat skyddsjaktens effekt på lodjursstammen. Den har legat på två till sex procent avskjutna djur per år.