Jakten på Junseletiken stoppad igen

Frågan om skyddsjakt på flyttvargen i Junsele börjar anta karaktären av en fars. Naturvårdsverkets senaste beslut om avlivning hann bara gälla ett par timmar innan Förvaltningsrätten återigen stoppade jakten.

Även nu är det bevarandesidan som överklagat och fått rätt. Jakten stoppas omedelbart.

– Förvaltningsrätten beslutar också att vargtiken inte får skjutas i avvaktan på Förvaltningsrättens slutgiltliga avgörande i målet, säger Roger Olausson, pressinformatör vid Förvaltningsrätten i Stockholm.

• Nu är det människor som får sina tamdjur dödade och stressade vargen – hur lång tid tar det innan avgörandet kommer?

– Det vet vi inte. Jag kan inte säga mer det som står i beslutet, svarar Roger Olausson.

Dräktiga vajor
Det betyder att samerna och länsstyrelsen måste fortsätta med det omöjliga jobbet att hålla varg och renar åtskillda. Och för varje dag som går blir vajorna mer och mer dräktiga och behöver betesro inför kalvningen.

– Vi överklagar till kammarrätten och begär att den fattar beslut lika fort som Förvaltningsrätten fattat beslut om stopp i jakten, säger Jenny Wik-Karlsson, förbundsjurist vid Samernas riksförbund.

Detta är andra gången jakten stoppas genom överklagande från bevarandesidan.
Naturvårdsverket ska i sin tur yttra sig till Förvaltningsrätten senast den 8 mars.