Det blir ingen ytterligare rättslig prövning av jaktbrottshärvan i Norrbotten.
Foto: Patrik Svedberg Det blir ingen ytterligare rättslig prövning av jaktbrottshärvan i Norrbotten.

Jaktbrottshärvan prövas inte av HD

Högsta domstolen kommer inte att pröva den så kallade jaktbrottshärvan i Norrbotten. Det står klart i och med att riksåklagaren väljer att inte gå vidare med målet.

Norrländska Socialdemokraten rapporterar att kammaråklagare Åse Schoultz är mycket besviken. Till tidningen säger hon:
– Jag försökte men det gick inte, nu kan jag inte göra mer.

Illegal rovdjursjakt
I november 2017 prövades målet i Luleå tingsrätt. Fem män från Norrbotten stod åtalade för att ha varit inblandade i illegal jakt på björn, lodjur och järv.
Alla fem dömdes, men inte alltid för de brott som kammaråklagaren hade yrkat på. Domarna överklagades till hovrätten av både henne och de dömda männen.
Hovrätten för Övre Norrland i Umeå sänkte i sin tur påföljden för tre av de åtalade. För de andra två fastställdes tingsrättens dom.

Domarna står fast
I och med att riksåklagaren nu väljer att inte gå vidare med målet står de tidigare domarna fast.
Den så kallade huvudmannen döms till fängelse i ett år och tre månader.
En man döms till fängelse i tio månader.
En man döms till fängelse i åtta månader.
Två män döms till villkorlig dom och samhällstjänst i 100 timmar.