Svenska Kennelklubben har uteslutit en medlem som under de senaste 30 åren har fött upp 940 valpar registrerade med hans kennelprefix. Merparten, det vill säga 897 av valparna, är registrerade under de senaste 13 åren.

Jakthundsuppfödare och hans familj uteslutna ur SKK

En av Sveriges största jakthundsuppfödare är sedan förra veckan utesluten ur Svenska Kennelklubben, SKK. Liksom övriga medlemmar i hans familj. SKK anser att familjen har ägnat sig åt bulvanuppfödning.

Jakt & Jägare har rapporterat om jakthundsuppfödaren tidigare. Senast när länsstyrelsen sommaren 2020 drog in hans tillstånd att bedriva hundöppfödning i större omfattning. Sedan dess har han bara fått ha max nio vuxna hundar under sitt tak och han har bara fått föda upp två valpkullar per år.

Men dessa regler har uppfödaren kringgått med hjälp av sin fru och sina två vuxna söner, enligt SKK:s disciplinnämnd.

Uppfödning i stor skala

Uppfödaren började sin verksamhet på 1990-talet. Det var dock först i slutet av 00-talet som han började föda upp valpar i stor skala. Till exempel så registrerade han över 600 valpar mellan januari 2015 och juni 2020. De flesta av samma jakthundsras.

När uppfödaren sommaren 2020 blev tvungen att skala ner verksamheten rejält löste hans fru och söner medlemskap i en av SKK:s rasklubbar. Sönerna skaffade också var sitt kennelnamn. För den ena av dessa kennlar finns det i dag 38 valpar från fem kullar registrerade i SKK, och för den andra 41 valpar från sex kullar.

Även uppfödarens fru står som uppfödare till sju valpar, det vill säga två kullar födda våren 2021, i SKK:s register. Hon har dock inte skaffat något kennelnamn.

Själv har uppfödaren registrerat fem kullar med sammanlagt 39 valpar med sitt eget kennelprefix under denna tid, vilket är helt enligt reglerna.

Familjemedlemmar var bulvaner

Men enligt fyra beslut som SKK:s disciplinnämnd tog förra veckan har uppfödaren och hans familjemedlemmar brutit mot SKK:s grundregel 1:4, som innebär att en medlem i SKK inte får anlita återförsäljare eller själv agera som sådan vid försäljning eller köp av hund.

I besluten går att läsa att trots att de sammanlagt 86 valpar som frun och sönerna på papperet har fött upp sedan länsstyrelsen drog in uppfödarens tillstånd, så har i stort sett alla valpköpare som har tillfrågats av SKK uppfattat det som att det är uppfödaren som har fött upp valparna. Det är nämligen han som har sålt dem och skött alla kontakter.

Samtliga familjemedlemmar menar att uppfödaren bara har hjälpt frun och sönerna, som har haft jobb att sköta dagtid.

Enligt disciplinnämnden bär dock inte dessa uppgifter ”sannolikhetens prägel”. Utan nämnden bedömer att uppfödaren har anlitat familjemedlemmarna som bulvaner i syfte att kringgå gällande bestämmelser och regler.

Därför har disciplinnämnden uteslutit samtliga i familjen ur SKK.

Ska behandla hundar väl

Disciplinnämnden menar också att uppfödaren har brutit mot SKK:s grundregel 1:1, som innebär att SKK-medlemmar ska behandla och vårda hundar och andra djur väl.

Att uppfödaren inte anses ha gjort det beror på att han under en längre tid inte har vidtagit de åtgärder som länsstyrelsen vid tillsynsbesök har krävt, vilket till slut alltså resulterade i att hans tillstånd att hålla och föda upp hundar i större omfattning återkallades.

”Tillsynsbesöken har vid varje tillfälle påtalat brister i hundhållningen som att; hundar inte dagligen har rastats, avsaknad av miljöberikning, hundar har hållits i för små utrymmen, hållits ett betydligt större antal hundar än tillståndet medgav och i övrigt inte följt villkoren för tillståndet”, skriver disciplinnämnden som tycker att det hela är ”anmärkningsvärt”.

”Inte minst när det samtidigt pågick kommunikation i ett annat ärende anmält till Disciplinnämnden som berörde brister i hundhållningen om bl.a. avsaknaden av miljöberikning.”