För nästa jaktsäsong höjs avgiften för jaktkortet med 100 kronor, men för 2022 garanteras inte JRF några jaktkortspengar. Jägareförbundet får däremot 150 kronor per jaktkortslösare.
Foto: Naturvårdsverket För nästa jaktsäsong höjs avgiften för jaktkortet med 100 kronor, men för 2022 garanteras inte JRF några jaktkortspengar. Jägareförbundet får däremot 150 kronor per jaktkortslösare.

Jaktkortet blir 100 kronor dyrare

Jägarnas Riksförbund garanteras inga jaktkortspengar

Regeringen har beslutat att avgiften för jaktkortet höjs med 100 kronor och blir 400 kronor för jaktåret som inleds den 1 juli 2021. Dessutom blir det ett nytt upplägg för de två jägarorganisationerna. Jägareförbundet får från 2022 150 kronor för varje jaktkortslösare. Jägarnas Riksförbund garanteras inga jaktkortspengar.

Om det är cirka 293 000 jaktkortslösare får Jägareförbundet närmare 44 miljoner kronor 2022. Jägareförbundet anses även i fortsättningen ha ett ”allmänt uppdrag” när det gäller viltvården.
För år 2020 betalades det ut 52,25 miljoner kronor till Jägareförbundet för att jobba med olika viltvårdsfrågor.
Det nya upplägget innebär att det från 2022 inte delas ut jaktkortspengar till de två jägarorganisationerna med utgångspunkt för hur många medlemmar de har.

JRF fick 7,5 miljoner 2020
För 2020 fick Jägarnas Riksförbund, JRF, 7,5 miljoner från de jaktkortspengar som betalats in till viltvårdsfonden. I fortsättningen får JRF ansöka hos Naturvårdsverket om pengar från viltvårdsfonden som vilken rikstäckande organisation som helst som vill främja viltvården. Enligt en medarbetare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson, som inte vill bli citerad med namn, handlar det om ”historik”.

Jägareförbundet får 150 kronor per jaktkortslösare
– Jägareförbundet har fått bidrag sedan 1938 då viltvårdsfonden instiftades, säger medarbetaren.
– Jägareförbundet får därför från 2022 ett renodlat organisationsbidrag på 150 kronor per jaktkortslösare, tillägger medarbetaren.
I övrigt får Jägareförbundet vara med i en upphandling om vilka viltvårdsprojekt som ska utföras. Det handlar om viltövervakning, trafikeftersök och klövviltsförvaltning.
”För detta får medel ur viltvårdsfonden användas och upphandlingsreglerna ska beaktas”, skriver regeringen om beslutet.
1977 fick JRF för första gången ett anslag på 100 000 kronor och året efter fattade riksdagen ett principbeslut att även Jägarnas Riksförbund skulle få en årlig del av de pengar som jägarna själva betalar in via det statliga jaktkortet.
Med det nya regeringsbeslutet är det alltså slut med det.

Viltvårdsfonden har varit underfinansierad 
Att jaktkortet blir 100 kronor dyrare motiverar regeringen med att viltvårdsfonden har varit underfinansierad under att antal år.
Tidigare har regeringen beslutat om bidrag från viltvårdsfonden. Med den nya förordningen blir det alltså Naturvårdsverket som beslutar om hur jaktkortspengarna ska fördelas.
Bland andra viltforskarna beräknas få 23 miljoner kronor enligt den preliminära fördelningen. Naturvårdsverket får högst 38 miljoner kronor, bland annat för att säkerställa att vissa viltvårdsåtgärder utförs.