Om jaktlaget inte gör vad jaktledare har lovat – det vill säga städar bort morötterna – inom överenskommen tid kan det bli aktuellt med ett föreläggande och ytterligare kostnader för handläggning.
Foto: Shutterstock (arkivbild) Om jaktlaget inte gör vad jaktledare har lovat – det vill säga städar bort morötterna – inom överenskommen tid kan det bli aktuellt med ett föreläggande och ytterligare kostnader för handläggning.

Jaktlag måste ta bort svinutfodring

Ett jaktlag som utfodrar vildsvin i Ljungby kommun riskerar ett föreläggande – ifall de ruttna och mögliga morötterna inte städas bort. Det stinker nämligen från platsen tid allmänheten har tillträde och insyn.

Foderhögen på en fastighet upptäcktes i januari. Morötterna har sedan portionerats ut på ett antal foderplatser, vilket miljöinspektör Victoria Kullenberg i Ljungby kommun fick tips om i mars.
Hon åkte dit och konstaterade att det kunde bedömas som dumpning av avfall. Därför tog hon kontakt med fastighetsägaren som i sin tur hänvisade till jaktlaget.

Avgift för handläggning
– Jaktledaren sa direkt att det skulle städas undan och då behövs inget föreläggande om uppstädning. Däremot får de ett beslut om att betala en timavgift för handläggningen av ärendet, säger Victoria Kullenberg till Land Lantbruk.
Om jaktlaget inte gör vad jaktledare har lovat inom överenskommen tid kan det bli aktuellt med ett föreläggande och ytterligare kostnader för handläggning.

Inte första gången
Det här var inte första gången som Victoria Kullenberg har agerat i liknande ärenden. I ett fall gällde det sockerbetor intill en åker.
– Vi kommer att göra vad vi kan för att få stopp på det här. Lantbrukarna i våra trakter har stora problem med vildsvin och utfodring av det här slaget är inte tillåtet. Länsstyrelsen i Kronoberg är tydlig med att man inte får lägga ut mer foder än att det äts upp inom ett dygn, förklarar Victoria Kullenberg.