JRF vill att jakttiden på kronhjort ska sträcka sig från 16 augusti till sista januari, utan det uppehåll som gäller i dag.
Foto: Henry Johansson JRF vill att jakttiden på kronhjort ska sträcka sig från 16 augusti till sista januari, utan det uppehåll som gäller i dag.

”Jakttiden på kronhjort bör förlängas”

Jägarnas Riksförbund har i en skrivelse till regeringen begärt ökad jakt på kronhjort eftersom problemen med skogsskador, jordbruksskador och viltolyckor ökar där kronhjortsstammen vuxit sig stark.

För hela landet, utom Skåne, gäller i dag allmän jakt på kalv från 16 augusti till andra måndagen i oktober samt hela januari. Vuxna djur har bara fått skjutas inom kronhjortsskötselområden.
För att underlätta avskjutningen (i hela landet utom Skåne) föreslår nu JRF att både kalv och hind ska vara tillåten under den allmänna jakten samt att jakttiden ska sträcka sig från 16 augusti till sista januari, utan det uppehåll som gäller i dag. 

Tiden mellan 16 augusti fram till andra måndagen i oktober föreslås dock bara gälla vak- eller smygjakt.
JRF förordar frivillig samverkan i kronhjortsskötselområden i kombination med allmän jakt samt anser att detta skulle förenkla och ge en billigare administration med förankring i lokala förhållanden.