– Det vore alla tiders om vi fick höstjakt på licenslodjur i Jämtland, säger Bengt Bixo, förste vice förbundsordförande i Jägarnas Riksförbund.
– Det vore alla tiders om vi fick höstjakt på licenslodjur i Jämtland, säger Bengt Bixo, förste vice förbundsordförande i Jägarnas Riksförbund.

Jämtland vill licensjaga lo på hösten

Länsstyrelsen i Jämtland vill ha licensjakt under hösten på lo och har begärt dispens hos Naturvårdsverket för att få ändra jakttiderna.

Men trots att ansökan gjordes i september har Naturvårdsverket ännu inte fattat något beslut.

– Vi bereder ärendet för närvarande. Jag hoppas att vi kan ta ett beslut i nästa vecka, säger Ruona Burman, rovdjurshandläggare på Naturvårdsverket.

Enligt länsstyrelsens ansökan vill myndigheten på försök införa licensjakt under hösten från den 15 oktober till 31 december.

Försöket ska pågå under tre år. I första han ska kvarvarande tilldelning från den ordinarie jakttiden 1mars till 15 april skjutas under höstjakten.

Det ska även vara möjligt att ta beslut om ny tilldelning. I så fall räknas de djuren av från den kommande licensjakten under våren.

Jakt & Jägare berättade nyligen att länsstyrelsen i Västerbotten beslutat om höstjakt på lo i form av skyddsjakt, något länsstyrelsen själv har rätt att besluta

I fallet med Jämtland råder samma förutsättningar, men eftersom de vill ha licensjakt istället för skyddsjakt måste Naturvårdsverket lämna sitt godkännande.

Även Jordbruksverket ska yttra sig
– Eftersom Jämtland ansökt om att få införa höstjakt på försök under tre år måste även Jordbruksverket yttra sig i frågan. Det är bland annat därför det har tagit tid, kommenterar Ruona Burman.

Ett skäl till varför många vill ha höstjakt på lo är att väderleksförhållanden många gången är bättre på senhösten, jämfört med i mars då jakten vanligtvis sker.

– Det vore alla tiders om vi fick höstjakt. Förutsättningar med bra spårsnö är ofta mycket bättre i början av vintern än i mars, då det ofta är skare, säger Bengt Bixo, förste vice förbundsordförande i JRF och mycket erfaren lojägare.

Han menar också att det viktigt att minska stammen så tidigt som möjligt under vintersäsongen för att minimera skadorna som lodjuren orsakar i samernas renhjordar.

Måste bakspåra ensamma lodjur
Enligt länsstyrelsens ansökan ska jakten enbart riktas mot ensamma, vuxna djur. Kravet för att få jaga ett lodjur är att jägaren först har bakspårat djuret minst en kilometer för att försäkra sig om att det verkligen är ett ensamt, vuxet djur.

Därefter får jakten bedrivs med hund. Men endast en hund får användas vid varje jakttillfälle och dag.

De jaktområden som är aktuella ska ligga inom rennäringens vinterbetesområden där det också ska vara gott om lo.