Mötet om Järnavargarna fyllde lokalen på JRF-skjutbanan i Nykvarn, där bland länsstyrelsens Arne Söderberg informerade om det nya reviret.
Foto: Börje Karlsson Mötet om Järnavargarna fyllde lokalen på JRF-skjutbanan i Nykvarn, där bland länsstyrelsens Arne Söderberg informerade om det nya reviret.

Järnavargar gav fullt hus

I veckan har två informationsmöten arrangerats om vargarna som etablerat ett revir i närheten av Järna i södra Stockholms län. Reviret kallas Sjundareviret och tiken är efter den ursprungliga Rialahannen.

I onsdags kväll hölls det första av två informationsmöten om det nybildade Sjundareviret i södra Stockholms län. Det hölls på Kallfors golfklubb och det var i första hand tamdjursägare som bjudits in av länsstyrelsen och Viltskadecenter.
På torsdagskvällen hölls det andra möte. Denna gång på JRF Nykvarn-Södertäljes klubbstuga. Där hade länsstyrelsen tagit hjälp av både Jägarnas Riksförbund och Svenska Jägareförbundet för att få ut inbjudan till jägare som bör ta del av informationen. 
Publiken bestod av cirka 100 jägare från marker som berörs av Sjundareviret. 

Information från Viltskadecenter och länsstyrelsen
Jens Frank från Viltskadecenter inledde mötet med att tala om grundläggande vargbiologi, om förhållandet mellan varg och hund och om förebyggande åtgärder. Åhörarna ställde frågor och många frågetecken blev uträtade.
Under fikapausen gick diskussionerna varma och därefter var det dags för Arne Söderberg från länsstyrelsen att berätta om hur spårning går till och hur de kvalitetssäkras. 
Länsstyrelsen har lagt ner åtskilliga timmar på att säkra spår, spillning och revirmarkeringar för att kunna säkerställa att det nu finns ett nyetablerat revir. Det består av cirka 20 000 hektar, vilket är en ganska liten yta för ett vargrevir.
Det har även konstaterats blod i revirmarkeringarna, vilket tyder på att tiken löper och att det därmed finns stor sannolikhet att det kommer att bli föryngring under våren.

Tiken härstammar från Rialahane
DNA-analyser visar att tiken är född 2013 i Forshagareviret i Värmland. Hannen är född i Sandsjöreviret, även det i Värmland, år 2012 eller 2013. 
Tiken härstammar från den ursprungliga Rialahannen, som 2009 tillsammans med en tik etablerade det första reviret i Stockholms län på många år.