Variationen i dna hos järvarna är i nivå med kraftigt hotade arter som tasmansk pungdjävul och gepard.
Foto: Shutterstock Variationen i dna hos järvarna är i nivå med kraftigt hotade arter som tasmansk pungdjävul och gepard.

Järvarna hotas av inavelsproblem

Forskare vid Uppsala universitet har kartlagt hela arvsmassan hos järv och visat att den skandinaviska stammen har bland den lägsta graden av genetisk variation som hittills har registrerats hos vilda däggdjur.

– Vi hade indicier från tidigare studier som tydde på att den genetiska variationen hos skandinaviska järvar är låg. Men att den genetiska diversiteten var så pass låg som vi nu fann är ändå förvånande. Det kan betyda att stammen är mer sårbar för miljöförändringar än man tidigare trott, säger forskaren Robert Ekblom i ett pressmeddelande
Han och hans kollegor kunde också visa att storleken på populationen har haft en nedåtgående trend under mycket lång tid.

Dna från elva järvar
Det är dna från elva svenska och norska järvar som har analyserats av forskarna på institutionen för ekologi och genetik vid Uppsala universitet, i en studie finansierad av Naturvårdsverket och nyligen publicerad i den vetenskapliga tidskriften Conservation Biology.