Kartan visar de hittade järvföryngringarna i Norge och Sverige på vårvintern 2018.
Foto: Shutterstock Kartan visar de hittade järvföryngringarna i Norge och Sverige på vårvintern 2018.

Järven återerövrar skogslänen

Det går bra för järvstammen just nu. Under flera år har antalet föryngringar ökat och allt tyder på att det sker en utbredning söderut och österut. Numera rapporteras det löpande in observationer i till exempel Gästrikland.

Efter förra årets inventering framgick det att den svensk-norska järvstammen hade ökat med över 30 procent till 181 föryngringar. Enligt forskarnas beräkningsmodeller betyder det omkring 900 vuxna järvar.
Det var andra året i rad med en ganska rejäl ökning och allt tyder nu på att den svenska stammen ligger nära den nivå som registrerade toppåret 2012. Som en jämförelse kan nämnas att antalet föryngringar låg på drygt 80 vid millennieskiftet.

Järvar i skogslänen
Det verkar också som att järven återerövrar skogslandet och de låglänta kustområdena, vilket är fullt naturligt. Järvens historiska utbredningsområde är långt ner i Svealand – inte enbart fjällområdena, vilket är en utbredd missuppfattning.
I till exempel Gävleborg konstaterades två föryngringar 2018 i norra länet. Tidigare hade det konstateras någon enstaka föryngring i Gävleborg, den senaste 2015. Men järvobservationer sker numera även kontinuerligt i Gästrikland, som ligger i södra Gävleborg.
– Jag skulle säga att hela Gävleborg numera omfattas av järvstammen. Länet är lite speciellt eftersom det har mycket av allt när det gäller stora rovdjur, säger länsstyrelsens viltbevakare Hans Blomgren till Jakt & Jägare.

Svårräknade djur
Länsstyrelsen i Gävleborg bedömde tidigare i år att det finns minst tolv järvar i länet. Sedan dess har det tillkommit observationer, eventuellt också någon föryngring, vilket gör att Hans Blomgren ändå tror att den siffran är en underskattning:
– Det är inte så lätt att räkna järvar eftersom de lever ett ganska anonymt liv. Vi gjorde under vintern en spillningsinventering med DNA-undersökning. Där var träffprocenten låg, vilket tyder på att vi inte känner till alla individer.
En fullständig rapport om detta kommer under hösten.

Stora revir
Järven har stora revirområden (uppåt 600 kvadratkilometer för hannar), vilket driver på spridningen av järvstammen. Tillväxten kan också gå upp och ner eftersom mellanårsvariationerna kan vara ganska stora. Vissa år föds helt enkelt inte så många ungar.