Naturvårdsverket har ändrat sina metoder för inventering av järv. Detta oroar samerna som menar att metoderna är för svåra och att det kan leda till för låga ersättningar.
Foto: photos martYmage / Shutterstock.com Naturvårdsverket har ändrat sina metoder för inventering av järv. Detta oroar samerna som menar att metoderna är för svåra och att det kan leda till för låga ersättningar.

Järvinventering kritiseras

Naturvårdsverket har börjat använda sig av nya metoder för att inventera järv. Det kritiseras av Sametinget, som tycker att metoderna försvårar och dessutom kan leda till lägre ersättningar för rovdjursskadade renar.

Anledningen till att man ändrat metoderna för järvinventering är att Sverige och Norge ska inventera på samma sätt, rapporterar Sveriges Radio Sameradion.
Torkel Stinnerbom, ordförande i Sametingets rennäringsnämnd, menar att detta kan leda till allvarliga konsekvenser för rennäringen.
– Naturvårdsverket har ju gjort om föreskrifterna för rovdjursinventering och därmed har det blivit svårare att inventera framför allt järv, men även lo. Det här gör att samer får ersättning efter ett schablonbelopp och det är ett problem som alla samebyar råkar ut för, säger Torkel Stinnerbom till Sameradion.

Fått sänkt ersättning
Som en följd av de svårare inventeringsmetoderna så har Luokta Mavas sameby fått ersättningen för rovdjursskadader renar sänkt från 1,5 miljoner kronor förra året till 1,1 miljoner kronor i år.
Magnus Kristoffersson på  Naturvårdsverket menar att han förstår att förändringen väcker kritik.
– Jag har förståelse för att man är starkt kritisk till förändringar och särskilt om det drabbar en. Den största skillnaden med de nya föreskrifterna är att vi nu inför en särskiljning mellan lyor. Nu ska det vara en mil mellan olika lyplatser eller så ska DNA analyser styrka att vi har olika honor i olika lyor. I tidigare inventeringar har det inte varit tydligt och det har varit skillnader i landet på hur inventeringen har gått till, säger Magnus Kristoffersson på Naturvårdsverket till Sameradion.

Kommer att fortsätta med metoderna
Naturvårdsverket har inga planer på att ändra på inventeringsmetoderna igen.
–  Vi behöver en uppföljning då det gäller DNA analyser. Under 2014 samlade man in mycket spillning i både Norrbotten och Västerbotten, men tidigare år har man inte samlat in så mycket järvspillning och därför har vi inte så mycket data att jämföra oss med. Vi tror att alla kommer att gynnas av ytterligare ett års insamling, säger Magnus Kristoffersson till Sameradion.