JK ska pröva kurs om vargjakt

Katarina Berglund-Siegbahn på JK har ännu inte tagit ställning till om vargjaktskursen i Ed är ett yttrandefrihetsbrott. Frågan har hamnat på Justitiekanslerns bord efter en anmälan från Göran Steen, ordförande för Folk för varg.
Polisanmälningen gäller föredragshållaren Bernt Lindqvist och arrangören Nils Bratt, men även Dals-Eds kommun, som upplät lokal till kursen.

Yttrandefrihetsgrundlagen tar upp sådant som sprids via massmedia eller ”andra tekniska upptagningar”. Tryckfrihetsförordningen gäller det tryckta ordet.

Göran Steen pekar på att ”aktiviteten är utlyst i pressen för att få maximal uppmärksamhet i media och uppslutning.” Där finns kopplingen till yttrandefriheten, hävdar Göran Steen.

Han tror sig även kunna peka på ett tryckt kurshäfte som deltagarna fick och en film som visar vargjakt.

”Svensk lag gäller”

Bernt Lindqvist avfärdar anmälningen som ”rent nys”.

– Jag har hela tiden sagt att det är svensk lag som gäller, kommenterar han.

Det är en stor skillnad på att uppmana till illegal jakt och att informera om vargjakt i ett historiskt perspektiv, eller att visa hur vargjakt går till i andra länder.

De senaste åren har Naturvårdsverket godkänt ansökningar om skyddsjakt på varg i sju fall. Dessa legala vargjakter har bland annat visat att jakten bör ske när det är spårsnö, något som Bernt Lindqvist lär ut i sin vargjaktskurs.