Förundersökningen och lagföringen i Lillhärdalfallet ses som ett rättsövergrepp av flera som granskat hur de misstänkta jägarna behandlades innan de friades. JO vägrar svara på frågor varför granskningen av fallet lagts ned.
Foto: Mikael Moilanen Förundersökningen och lagföringen i Lillhärdalfallet ses som ett rättsövergrepp av flera som granskat hur de misstänkta jägarna behandlades innan de friades. JO vägrar svara på frågor varför granskningen av fallet lagts ned.

JO är tyst om Lillhärdalfallet

Här är frågorna Jakt & Jägare vill ha svar på

De fem oskyldiga männen frihetsberövades i 17 dygn och var utsatta för en rättsprocess i tre och ett halvt år. JO avskriver ärendet och de ansvariga justitieombudsmännen vill inte svara på några frågor om Lillhärdalfallet.

Jakt & Jägare rapporterade i förra veckan om de drygt tiotalet JO-anmälningar som skickats in i Lillhärdalfallet. Bland andra sågverksägaren Karl Hedin och Björn Törnvall, som skrivit en bok om fallet, anser att de fem jägarna utsatts för ett rättsövergrepp.
De pekar exempelvis på att förundersökningen inte innehöll uppgifter som talade till de åtalades fördel.
Läs om den här:

Fallet är för gammalt för JO
En handläggare på JO har i Jakt & Jägare förklarat att ärendet läggs ned eftersom fallet är äldre än två år och har hanterats i domstol. Vi har försökt få en webbradiointervju med justitieombudsmannen som undertecknat beslutet om nedläggning. Vi har också försökt få en intervju med chefs-JO.
Vi ville bland annat fråga:
• Är det rimligt att frihetsberöva människor och anklaga dem för illegal vargjakt, när de inte ens har vapen med sig?
• Är det rimligt att använda JO:s tvåårsprincip när det, som i Lillhärdalfallet, tog 23 månader innan förundersökningen var klar?
• Den rättstillämpning som använts mot de fem männen i Lillhärdalfallet innebär i förlängningen att vilken jägare som helst, som råkar vistas på fel plats, kan frihetsberövas och dras inför domstol. Vi ville fråga de ansvariga tjänstemännen hos JO om det är rimligt.
Jakt & Jägare nekas dock intervjuer. 

”Avböjer att bli intervjuad”
Så här skriver informationsansvarige hos JO, Anders Jansson, i ett mejl:
”Hej. Nu har jag fått kontakt med den justitieombudsman som ansvarar för dessa frågor, JO Cecilia Renfors, och hon avböjer att bli intervjuad. Den som handlagt dessa ärenden har i tidigare kontakter med er förklarat motiven till att JO valt att inte gå vidare med dessa ärenden. Chefs JO Elisabet Fura är inte iblandad i dessa ärenden eftersom de inte rör hennes ansvarsområden.
Hälsningar Anders Jansson Informationsansvarig.”