Foto: Sirpa Ukura/Mostphotos & Jordbruksverket Redan under hösten 2021 varnades Jordbruksverket för risken att vildsvin kunde smittas av afrikansk svinpest då de bökade på en återvinningsstation i Fagersta. Det är oklart om varningen ledde till åtgärder.

Jordbruksverket om svinpestvarning: ”Inte vårt ansvar”

”Jag minns inte mejlen, det är inte vårt bord”, så kommenterar den anställda på Jordbruksverket att JRF för två år sedan uppmärksammade myndigheten på vildsvin på en soptipp i Fagersta och varnade för risken för afrikansk svinpest.

Som Jakt & Jägare rapporterade i går kontaktade Mikael Hultnäs, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund, JRF, Jordbruksverket redan under hösten 2021 angående skötseln av den omskrivna avfallsstationen Sänkmossen i Fagersta.

Varnade myndighet

Mikael Hultnäs varnade myndigheten för att vildsvin synts på sopanläggningen och skrev bland annat i ett mejl daterat den 17 november 2021 att det kommit in uppgifter om att ”vildsvin uppehåller sig på soptippar och äter av soporna. Detta låter väldigt oroväckande i mina öron och om jag inte missminner mig så var det så man tror att ASF fick fäste på Sicilien”.

”Är detta något Jordbruksverket är medvetna om och tittar på?”

Avslutningsvis skrev Mikael Hultnäs:

”Vi kan informera längs vägar och gränser att inte slänga korvmackor i naturen, men om vildsvinen ändå har i princip fri tillgång till avfallet så är det väl snarare en fråga om när och inte om vi får in ASF i Sverige. Jag har ingen egentlig uppfattning om hur många soptippar vi har i Sverige och huruvida de är hägnade eller inte.”

”Vi är inte så insatta”

Samma dag svarade Maria Cedersmyg, veterinärinspektör och smittskyddshandläggare på Jordbruksverket:

”Tack för infon. Var i landet är det ni har hittat problem? Vem är det som har beskrivit problemet? Vi är inte så insatta i hur soptipparna ska vara utformade och hur de kontrolleras, men vi kan fråga runt litet om vi får litet med info.”

När Jakt & Jägare når Maria Cedersmyg på telefon för att fråga om varningen resulterade i några åtgärder från Jordbruksverkets sida säger hon att hon inte har något minne av mejlväxlingen.

– Nej, det har jag inte. Jag minns inte mejlen eller vad de ledde till, det är inte vårt bord.

Men Jordbruksverket ansvarar väl för att stoppa farlig smitta av det här slaget, var inte varningen relevant?

– Det är inte vårt ansvar. Du får prata med länsstyrelsen eller kommunen, jag tror att de ansvarar för soptippar. Eller kanske med Karl Ståhl (statsepizootolog, reds. anm.). Jag sitter i möte och har inte mer tid nu.