Foto: Tero NiemiDet kan finnas cirka en halv miljon vildsvin inom fem år. Därför vill Jordbruksverket frysa dagens stam med hjälp av intensiv jakt. Dessutom föreslås att all utfodring ska kräva tillstånd.

Jordbruksverket vill frysa vildsvinsstammen med intensiv jakt

Jordbruksverket vill frysa vildsvinsstammen i avvaktan på en nationell strategi för vildsvinsförvaltningen, vilket innebär intensiv jakt. Dessutom behövs regler för hur vildsvin får utfodras, anser verket i sitt förslag till regeringen.

Mot bakgrund av den snabba utbredningen av vildsvinsstammen har regeringen hämtat in förslag från ett antal myndigheter. Jordbruksverket konstaterar sammanfattningsvis att det i dag kan finnas 100 000 vildsvin i landet, men att den siffran kan öka väldigt snabbt, möjligen till en halv miljon på fem års sikt.
Samtidigt pekar verket på att det inte finns någon strategi för vildsvinsförvaltningen. 

Kunskaperna om vildsvinsstammen och praktiskt jakt och förvaltning behöver förbättras. Detsamma gäller kunskaperna om både värden, i form av jakt och kött, och kostnader, i form av skadeverkningar. Inte minst krävs det att inventeringsverksamheten utvecklas, för att kunna bedöma stammens och hur vildsvinsskadorna utveckling. 
Skadade svin och hundar
Verket efterlyser också en utredning kring djurskyddsfrågorna i samband med jakten, med fokus både på skadade vildsvin och skadade hundar.
I avvaktan på det vill Jordbruksverket frysa stammen på nuvarande nivå, vilket i praktiken innebär en mycket intensiv jakt. 
Verket menar att det kan bli mycket svårare att göra tvärtom – att först låta vildsvinsstammen växa fritt och sedan anpassa den till en lämplig nivå när strategin är klar.
– Det kan komma att kräva så stora insatser från samhället och jägarkåren att det kan bli nära nog omöjligt, säger verket i sitt förslag.

Tillstånd för utfodring
Jordbruksverket vill även omedelbart kraftigt begränsa utfodringen av vildsvin, med undantag för åtling med ”små mängder vegetabiliskt foder”. 

På sikt bör det enligt verket införas ett regelverk för hur utfodringen ska gå till, exempelvis i fråga om foderslag, mängd, plats och tidpunkt. All utfodring föreslås dessutom kräva länsstyrelsens tillstånd.

Dan Törnström
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...