Foto: BGSmith / Shutterstock.comJägarnas Riksförbund vill ha allmän jakt på älg.

JRF begär allmän älgjakt

Jägarnas Riksförbund (JRF) har skickat en begäran i repris till regeringskansliet om allmän jakt på älg på försök i tre år.

Hemställan har skickats till regeringen en gång tidigare, men utan svar. Nu har JRF skickat den igen, där de hemställer att Sveriges riksdag och regering inför en treårig försöksperiod där minst ett län i varje region (norr, mellan och syd) tillåts bedriva allmän älgjakt under en längre tid, förslagsvis Norrbotten, Södermanland och Skåne.
Det innebär att fastighetsägare eller jakträttsinnehavare under tillåten jakttid får förvaltar den lokala älgstammen enligt samma principer som i dag gäller för förvaltning av övrigt vilt som exempelvis rådjur, vildsvin, dovhjort och mufflonfår.
”Jägarnas Riksförbund konstaterar att huvuddelen av landets viltstammar under decennier förvaltats via en allmän jakt där fastighetsägare/jakträttsinnehavare i enlighet med gällande regelverk själva har möjligheten att förebygga och reglera eventuella skogs- och jordbruksskador genom lämpliga och lokalt anpassade åtgärder. En förvaltning som på många håll redan i dag sker genom frivillig samverkan och med facit i handen inte kan sägas ha varit till men för viltet utan snarare tvärt om sett till tillväxt och spridning av flertal viltarter”, skriver förbundet i hemställan.

”Det behövs krafttag”
JRF anser att det behövs krafttag efter att Skogsstyrelsen larmar om ett katastrofläge om att avskjutningen sjunker samtidigt som betesskadorna ökar, där ledamöter i älgförvaltningsgrupper känner sig överkörda och lämnar sina uppdrag. 
”När det gäller den nuvarande byråkratiskt administrativa och allt annat än kostnadseffektiva älgförvaltningen visar det sig vid upprepade tillfällen att enskilda markägare/jakträttsinnehavare blir förfördelade och drabbas av oacceptabla kostnader och näringsskador”, skriver JRF.
”Jägarnas Riksförbund är efter Skogsstyrelsens larmrapport stärkt i den bestämda uppfattningen att även älgen kan och bör förvaltas genom allmän jakt under en biologisk rätt och regionanpassad jakttid. En allmän jakt som i motsats till dagens system har stora ekonomiska, administrativa och framför allt skadeförebyggande fördelar”, skriver JRF.

Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...