Jägarnas Riksförbund begär licensjakt på 336 lodjur den kommande vintern. Kvoten i den förra lojakten var bara på 76 lodjur.
Foto: Mostphotos Jägarnas Riksförbund begär licensjakt på 336 lodjur den kommande vintern. Kvoten i den förra lojakten var bara på 76 lodjur.

JRF begär jakt på 336 lodjur

Distrikten i Jägarnas Riksförbund (JRF) begär licensjakt på sammanlagt 336 lodjur i Sverige kommande vinter. Förra vintern var det bara en kvot på 76 lodjur i mars i de berörda länen. Lodjurens påverkan på jakt och tamboskap är för hög och det enda sättet att komma till rätta med problemen är genom att minska stammen med jakt, anser JRF.

När det gäller det södra rovdjursförvaltningsområdet vill JRF-distrikten att de länsstyrelser som finns med i det området beslutar om licensjakt på sammanlagt 85 lodjur nästa år.
Det är en rejäl utökning jämfört med förra vintern, då det endast fick fällas två lodjur i Västmanland, det sydligaste lojaktslänet.

175 i lodjur norr och 76 i Mellansverige 
I det norra rovdjursförvaltningsområdet begär JRF jakt på 175 lodjur och i det mellersta området 76 lodjur.
Enligt den senaste inventeringen finns det i Sverige totalt sett lika många lodjur som förra året, omkring 1 200 lodjur. Därmed ger Naturvårdsverket grönt ljus för att länsstyrelserna kan besluta om licensjakt på lodjur, som i så fall sker i mars nästa år.

Pekar på dåliga inventeringar
JRF hävdar att inventeringarna är så dåliga att antalet lodjur är mycket större än vad de officiella siffrorna anger.
– I stora delar av södra och mellersta Sverige är snötillgången sällan god nog för att medge en tillräcklig inventering och i stora delar av norra Sverige gör den stora snömängden att stora områden inte kan inventeras. Det gör att inventeringarna är missvisande och lodjursstammen underskattad, kommenterar Jens Gustafsson, riksviltvårdskonsulent på JRF.

Onödigt stor säkerhetsmarginal
Naturvårdsverkets mål om minst 870 lodjur för gynnsam bevarandestatus är beslutat med en onödigt stor säkerhetsmarginal, tycker JRF.
– Regeringens lägsta mål sattes till 700 lodjur efter att sårbarhetsanalysen som det baserades på hade visat att det endast krävs 210 lodjur i Sverige, Norge och Finland för att utdöenderisken på 100 år ska vara mindre än tio procent, konstaterar Jens Gustafsson.
Vid besluten inför lodjursjakten 2018 uppdagades det dessutom att flera län har antagit egna mål som är betydligt högre än de som beslutats av Naturvårdsverket.