Foto: Mari Edman Jimmy Låås, JRF:s utbildningskoordinator.

JRF driver tjänstemannaskydd för NVR-jägare

JRF vill att NVR- jägare ska omfattas av tjänstemannaskydd och få hemliga personuppgifter. Nu har Polisen svarat på förbundets hemställan och landar i att man delar åsikten men inte kommer att agera i nuläget.

För en månad sedan sände Jägarnas Riksförbund, JRF, en hemställan till Polismyndigheten. Innebörden var att förbundet hoppades att Polismyndigheten skulle ”se över” om NVR-anslutna jägare omfattas av tjänstemannaskyddet då de är ute på uppdrag initierade av Polismyndigheten.

Kan skada

I skrivelsen står också att JRF vill att:

”Polismyndigheten arbetar för att säkerställa att NVR-anslutna jägares personuppgifter skyddas och att detaljer kring NVR-uppdrag inte sprids så att det kan medföra skada eller oegentligheter för eftersöksjägare och/eller kontaktpersoner.”

Polismyndigheten har nu svarat på hemställan och skriver inledningsvis att ”Polismyndigheten arbetar systematiskt för att säkerställa det skyddsansvar som myndigheten har för eftersöksjägarna” och att man ”värdesätter en fortsatt dialog med förbundet”.

Därefter förklarar man det nuvarande systemet och avslutar med att konstatera:

”Er skrivelse föranleder mot bakgrund av ovanstående ingen åtgärd från Polismyndighetens sida.”

Svaret öppnar

JRF:s utbildningskoordinator, Jimmy Låås, som tillsammans med förbundsordförande Solveig Larsson författat hemställan, tycker att svaret öppnar för en positiv fortsättning.

– Trots att svaret inte blev så tydligt och enkelt som vi hoppats på i dessa frågor så är ändå känslan att vi jägare tillsammans med Polismyndigheten gör ett bra och gediget arbete för att hela tiden se till att arbetsmiljön för våra eftersöksjägare är så bra som möjligt, det finns fortfarande en förbättringspotential men vi kommer att kämpa på tills vi når ända fram, säger han till Jakt & Jägare och tillägger:

– Att vara trafikeftersöksjägare är ett farligt arbete och därför måste vi tillsammans hjälpas åt för att ha en så säker arbetsplats som möjligt.