Jägarnas Riksförbund anser att den beslutade jaktkvoten, 25 björnar, under licensjakten på björn i Västerbotten är alldeles för låg.
Foto: Mostphotos Jägarnas Riksförbund anser att den beslutade jaktkvoten, 25 björnar, under licensjakten på björn i Västerbotten är alldeles för låg.

JRF: För liten björnjakt i Västerbotten

JRF:s förbundsordförande är nöjd med att det trots omfattande skyddsjakt under våren blir licensjakt på björn i Västerbotten även i år. Men hon tycker att jaktkvoten borde ha varit 90 björnar, i stället för 25.

Som Jakt & Jägare rapporterade i går har länsstyrelsen i Västerbotten beslutat om en jaktkvot på 25 björnar under årets licensjakt på björn, eftersom björnstammen behöver minskas. I höstas fanns det preliminärt 485 björnar i länet, visar spillningsinventeringen som genomfördes då.
– Det är en oerhörd ökning, vilket länsstyrelsen länge har förnekat. Därför tycker vi i Jägarnas Riksförbund att den beslutade jaktkvoten, 25 björnar, under licensjakten är alldeles för låg. Den borde ha varit 90, för att stammen åtminstone ska komma ner till förvaltningsmålet om 350 björnar, kommenterar JRF:s förbundsordförande Solveig Larsson.

Förvaltningsmålet behöver diskuteras
Hon bor själv i Västerbotten och är suppleant i länets viltförvaltningsdelegation. Där anser hon att förvaltningsmålet behöver diskuteras. För i inget annat län skiljer det sig så mycket från den fastställda miniminivån som i just Västerbotten.
– JRF anser det inte finns någon logik i glappet mellan förvaltningsmålet, om 350 björnar, och miniminivån, som är 160 björnar. Det behövs fällas björn i hela länet, även ovan odlingsgränsen, för att minska skadorna för främst rennäringen, säger Solveig Larsson.

Rätt att överklaga 2019
Resultatet av spillningsinventeringen visar, enligt henne, att det var helt rätt av JRF-distriktet i Västerbotten att överklaga tilldelningen, om 21 björnar, under fjolårets licensjakt och begära att ytterligare 30 björnar skulle fällas.
– Hade det blivit verkställt hade det inte behövts fällas 43 björnar under skyddsjakter nu i vår. Ambitionen att skapa stora rovdjursstammar missgynnar till slut rovdjuren, säger hon.
Solveig Larsson uppskattar att det finns över 3 000 björnar i landet. Den av Naturvårdsverket fastställda miniminivån är 1 400 björnar.