Foto: Mostphotos Avslutningsvis i JRF:s skrivelse: "Sammantaget uppmanar JRF distrikt Västerbotten att länsstyrelsen beslutar om licensjakt på 120 björnar utan zonindelning för Västerbottens län 2023 samt att Länsstyrelsen begär att Naturvårdsverket skyndsamt ändrar regelverket och medger jakt på björnhona åtföljd av björnunge till björnjakten 2023."

JRF-förslag om björn: Höjd kvot och möjlighet att fälla hona med unge

JRF-Västerbotten begär att länsstyrelsen ska öka tilldelningen till 120 djur under licensjakten på björn 2023. Dessutom vill man att länsstyrelsen driver på för att Naturvårdsverket ska ändra reglerna så att också björnhona åtföljd av unge får fällas.

–  Det gäller att få med Naturvårdsverket också genom att länsstyrelsen kan trycka på för en förändring. Förra året fick vi fälla 90 björnar, nu hoppas vi på fler, säger Torbjörn Oskarsson, distriktsordförande i Jägarnas Riksförbund, JRF, i Västerbotten.

Mål att förbättra

Tillsammans med förbundsordförande Solveig Larsson har han skrivit till länsstyrelsen i Västerbotten och framfört förslag på ändringar som kan öka förutsättningarna för en effektiv licensjakt på björn.

Först lyfts att tilldelningen i Västerbottens län bör höjas till 120 björnar. Dessutom vill JRF att zonindelningen slopas. Bakgrunden som beskrivs är att björnstammen är så stor i dagsläget att livskvaliteten försämras för boende i trakten samtidigt som annat vilt trycks tillbaka:

”Många vittnesbörd runt om i i länet pekar på stor björnstam med många björnmöten som skapar oro och försämrad livskvalitet. Älgförvaltningen har också påverkats, genom att antalet älgkalvar minskar, troligen på grund av björnpredation.”

Större avskjutning

– En höjd avskjutning är jätteviktig, men bara det räcker inte. Vi måste också få till stånd en ändring som gör det tillåtet att skjuta honorna och ungarna, säger Torbjörn Oskarsson.

”Genom att tillåta jakt på björnhona åtföljd av björnunge skulle licensjakten kunna än bättre bidra till minskat lidande för tamdjur och minskade kostnader för skyddsjakt på björn på våren.”

– Jakten ska naturligtvis ske på samma etiskt riktiga sätt som när vi jagar älg. Ungarna fälls först, därefter honan. Det där är vi övertygade om att jägarkåren klarar alldeles utmärkt, säger Torbjörn Oskarsson och fortsätter:

– Det vore bra om man också i andra län skrev till sina länsstyrelser. Blir det fler myndigheter som får propåer om detta kan det hända saker. Egentligen gäller ju den här situationen med en för stor björnstam hela norra Sverige.

Lovar att återkomma

Jakt & Jägare har sökt Björn Jonsson, enhetschef på miljöenheten på länsstyrelsen i Västerbotten, för en kommentar. Han lovar att återkomma till tidningen efter helgen då han har läst inlagan från JRF.