Malte Sandström, JRF-bas i Dalarna, vill veta hur vargarna ska kunna sprida sig utanför det nuvarande ”vargbältet” i Mellansverige.
Malte Sandström, JRF-bas i Dalarna, vill veta hur vargarna ska kunna sprida sig utanför det nuvarande ”vargbältet” i Mellansverige.

JRF i Dalarna: ”Hur ska vargarna kunna spridas i Sverige?”

Vad gör regeringen för att säkra tamdjursbesättningar i de delar av Sverige som snart nås av vargstammens utbredning?
Det undrar Jägarnas Riksförbund (JRF) i Dalarna. Länsordföranden Malte Sandström har skrivit ett öppet brev till jordbruksminister Eskil Erlandsson och miljöminister Andreas Carlgren.

Malte Sandström vill veta hur de två c-märkta ministrarna tänker hantera vargetableringar som sker utanför det nuvarande ”vargbältet” i de mellansvenska skogslänen.
– Frågan är hur man från regeringens sida resonerar kring spridningen av varg i riket, säger Malte Sandström.
Han tänker på Naturvårdsverkets beslut att tillåta att den fårdräpande Roslagen-vargen sköts. Vargen fälldes norr om Riala i Stockholms län den 23 november.
Omöjligt att skydda fåren
– Skyddsjakten beviljades för att Naturvårdsverket ansåg det orimligt att man skulle kunna inhägna de stora betesarealer som finns i området med rovdjursstängsel inom en relativt kort tidsperiod, kommenterar Malte Sandström.
– Kommer regeringen att vidta åtgärder för att det skall kunna ske etableringar av varg och andra rovdjur i jordbruksbygderna genom att redan före etableringarna hjälpa lantbrukarna att sätta upp stängsel som skyddar boskapen mot rovdjursangrepp? undrar JRF-basen i Dalarna 
Denna fråga är ytterst väsentlig om man menar att Sverige skall ha 200 vargar, anser Malte Sandström.
Orimligt tryck på vargområdena
– I dagsläget är det i princip enbart i området mellan Hälsingland och Värmland som dessa vargar är etablerade. Detta har medfört ett orimligt tryck på jägare och landsbygdsbefolkning i detta område. Skall det finnas 200 vargar är det rimligt att dessa sprids över riket för att minska trycket på skogslänen, kommenterar Malte Sandström.