JRF i Halland säger nej till slopade B-licenser

Jägarnas Riksförbunds distrikt i Halland är helt avvisande till kravet från Jägareförbundet i länet att stoppa all B-licensjakt på älg. Halland är ett av de län i landet som har högst andel B-licenser i förhållande till den registrerade älgjaktsarealen.

– Det kan bero på en ganska omfattande ägosplittring samt en traditionsbunden jägarkår. Icke desto mindre står Jägareförbundets deklaration i strid mot gällande författning, konstaterar Bengt Kristiansson vice ordförande i JRF-Halland.

”Vi inom Jägarnas Riksförbund har genom åren lika envist hävdat alla jakträttsinnehavares rätt att själva avgöra under vilka former de vill bedriva sin älgjakt. De som av någon anledning inte har möjlighet att samordna sina jaktmarker i en större enhet skall ha möjlighet till en i någon mån meningsfull älgjakt. Möjligheten att under denna jakt fälla vuxen älg är för många av väsentlig vikt”, skriver distriktsstyrelsen i ett uttalande.

Bör inte föregripa utredningen

I övrigt hänvisar JRF-distriktet till den nya kommande älgjaktsutredningen och förslaget från den så kallade älggruppen med företrädare för jägarorganisationerna och skogsägarna.

– Att i detta läge förorda en kortsiktig provisorisk förändring löser inga problem. I avvaktan på denna nya utredning bör inga förändringar av nuvarande system göras, fastslår Bengt Kristiansson.